Krantenartikelen

 
Titel bron: Rotterdamsch nieuwsblad
Datum: 22-10-1901
 
 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 23-10-1901
 
 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 05-11-1901
 
 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 12-05-1902
Opmerking: Hoewel het artikel over de geldlening bij dit onderwerp is geplaatst is het niet zeker of de lening direct verband hield met de bouw van het gemeentehuis. Voor wat betreft de timing en grootte van de lening zou het zeer goed kunnen
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **