Krantenartikelen

 
Titel bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant
Datum: 28-11-1910
Opmerking: De hoogte van de rijkssubsidie is mogelijk 600,- , is ook op de originele scan van de KB erg moeilijk te ontcijferen.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **