Krantenartikelen

 
Titel bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant
Datum: 26-03-1928
Opmerking: Wat deze aanwijzing voor het dagelijks gebruik inhield is ons niet bekend maar men vond het bericht belangrijk genoeg om via kranten bekend te maken.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **