Krantenartikelen

 
Titel bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant
Datum: 27-09-1928
Opmerking: Deze tol, aan de weg Vledder-Diever, werd een jaar eerder opgeheven dan de tol te Nijensleek welke per 01 september 1930 verviel. Mogelijk is dit gelegen in het feit dat over bovenstaande tollen de gemeenteraad van Diever besliste terwijl de tol te Nijensleek een gezamenlijke concessie was van Vledder met Steenwijk en er dus mogelijk meer overleg diende plaats te vinden.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **