Krantenartikelen

 
Titel bron: Het Vaderland - staat- en letterkundig nieuwsblad
Datum: 22-06-1936
Opmerking: Deze opmerking over de sluiting van de Rijksscholen te Frederiksoord en Boschoord komt uit verslag van een jaarvergadering van de Maatschappij van Weldadigheid. Dit jaarverslag dat werd in zijn geheel weergegeven in de krant. De daadwerkelijke sluiting van de scholen was al in 1934.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **