Krantenartikelen

 
Titel bron: Nieuwe Tilburgsche Courant
Datum: 26-04-1937
Opmerking: Het betreft Wolter Nijsingh, de vader was Bartus Nijsingh. De familienaam is onjuist gespeld in het artikel.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

**