Krantenartikelen

 

 
Titel bron: Het Vaderland - staat- en letterkundig nieuwsblad
Datum: 10-06-1942
Opmerking: Burgemeester jhr. R. O. van Holthe tot Echten was reeds in november 1941 ontslagen. Zijn functie werd tijdelijk waargenomen door de burgemeester van Diever, J.C. Meyboom.
 
 
Titel bron:Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant - staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad
Datum: 07-07-1942
Opmerking: G. W. Boelems. Waar deze opname in Vledder zou zijn gemaakt is niet aangegeven en hebben we ook nog niet kunnen achterhalen.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **