Krantenartikelen

 
Titel bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant - staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad
Datum: 16-02-1944
Opmerking: Er bestaan twee meisjes Schumer met de initialen G.J., welke van de twee hier adverteerde is niet bekend.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **