Krantenartikelen

 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 02-09-1886
Opmerking: Het betrof hier Jan Leonhardt, ☼ 15-04-1875, 31-08-1886, zoon van Johannes Leonhardt en Sjoukje Bos. Het verdrinken vond plaats in Vledderveen.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **