Krantenartikelen

 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 04-12-1884
Opmerking: Opmerking : Het artikel was geplaatst over twee kolommen, bij het aaneen zetten voor de weergave hierboven trad daardoor een sterke vertekening op, dit als gevolg van het niet geheel vlak liggen bij het scannen van de pagina. Het betreft zeer waarschijnlijk niet de school te Frederiksoord maar die te Wilhelminaoord (mogelijk Boschoord). De school te Frederiksoord werd pas een jaar later aangepakt. Zie daarvoor bij Frederiksoord, 26-11-1885.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **