Krantenartikelen

 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 02-08-1893
 
 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: Het nieuws van den dag - kleine courant
Opmerking:  Jan Jozeph Richmond, ☼ 15-06-1810, 16-02-1894 Frederiksoord, heeft slechts vier maanden  kunnen genieten van het nieuwe tehuis. Klaas Gerritsma ☼ 29-09-1815 Bolsward, ....... Dit tehuis staat nu als Rustoord I bekend.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **