Oude documenten

Voor het laatst bijgewerkt op: 24-12-2020

Klik op het betreffende plaatje voor het item.

Akte van bekwaamheid lager onderwijs 1890

Almanak voor "den Drentschen Landbouwer" uit 1922

Ansichtkaart militaire groet, 1920

Ansichtkaarten mobilisatie, 1938-1940

Arbeidsvordering, 1944

Ausweis, 1943

Autovordering 1938

Begrafenis vereniging,

Belastingkaart, 1956

Benzinebonnen, 1973

Programma bevrijdingsfeest, 1946

Bewijs Nederlanderschap, 1954

Bijdrage padvinderij 1946

Brief redactie ERICA 1896

Programma fanfarecorps Vooruit, 1914

Dienstplicht kennisgeving, 1954

Diploma A voor stenografie, 1917

Diploma algemene landbouwcursus, 1940

Stamkaarten en distributiebonnen 1943-1949

Stamkaarten en distributiebonnen 1914-1918

Jaarboekje ERICA 1887, enkele pagina's

Jaarboekje ERICA, 1897 enkele pagina's

Geboorte uittreksel, 1923

Gedicht van onbekende auteur, 1888

Gedicht L. Trompetter, 1950

Gelukstelegram, 1949

Opdracht tot houden van gemeenteraadsbijeenkomst, 1851

Bouwbestek gemeentehuis 1901

Bouwtekening gemeentehuis 1901

Getuigschrift Landbouwhuishoudonderwijs, 1936

Getuigschrift Deli, 1911

Getuigschrift commissie landbouwonderwijs, 1942

Algemene landbouwcursus, 1927

Ambachtschool, 1949

Getuigschrift streekverbetering ± 1960

Meting t.b.v. grondbelasting 1903

Grondverkoop, 1887

Jaarverslag Lndbouwbank1930-1931

Rijksdiploma hoefsmid, 1942

Liederenbundel reisvereniging Nijensleek, ± 1948

Kandidatenlijst verkiezingen, 1956

Kinderlegitimatie

Kwitantie lening Huenderweg,1913

Ledenkaart Old Forward, 1951

Bedrijfsovergave Koopmans/Bovenkamp 1964

Middenstandsdiploma, 1920

Militair zakboekje, 1881

Militair ontslag, 1895

Aankoop kwitantie molen Vledder 1889

Nummerbewijs, 1939

Uitnodiging Old Forward 1953

Oorkonde nabestaanden D. de Ruiter, 1946

Ontslagbrief S. van Roijen, 1867

Oorlogsprentenboek 1940-1945

Oprichting KI vereniging 1950

Openingslied Tuinbouwschool 1885

Paarden identiteitsbewijs, 1943

Persoonbewijzen, 1941

Pokkenbriefjes 1871 e.v.

Levens verzekering 1907

Prijslijst Hilkemeijer, 1904

Omslag Reglement M.v.W. 1895

Diverse nota's, 1932-1954

Revue Old Forward 1947

Rijbewijs A, 1942

Rijbewijs B, 1934

Overlijdensmelding Rode Kruis, 1947

Rouwkaarten, 1922-1953

Rapport school Boschoord, 1901-1908

Rapport school Vledderveen, 1926-1931

Reglement veefonds vrijboeren M.v.W. 1886, herzien 1902

Spijskaart hotel Frederiksoord, 1897

Statuten begrafenis verenigng 1925

Stortingsformulier, 1947

Strooiboekje RAF

Telefoongids Frederiksoord e.o., 1955

Toneelvoorstellng bij café Aukes

Tramkaart, 1947

Familieboekje 1921

Uitnodiging schooluitvoering 1963

Reglement Veefonds Vledder,voor 1929

Veeschetsen

Vergunning exploitatie huurauto's, 1939

Verkeersdiploma, 1966

Verkiezingen 1888

Verkoop huis Hartsuiker 1938

Verzoekschrift, 1862

Programma jaarljkse uitvoerin Erica 1938

Vloeiblad reclame

Programma Erica, 1925

Programma Harmonie Nijensleek, na 1950

Kaart Vledderveen, 1921
Naar boven
**