Oude documenten

 
Persoonsbewijzen 1941
 
 
 
 
 
 
Voor velen een bekend document. Voor hen die geboren zijn na 1945 een mogelijk onbekend iets. Een ieder van 15 jaar en ouder diende in de jaren 40-45 in het bezit te zijn van een persoonsbewijs, een bewijs dat toen al voorzien was van een beveiligingskenmerk: de vingerafdruk. Om een vervalsing nog verder te bemoeilijken werd van elk persoonsbewijs een duplicaat opgeslagen in Den Haag in huize "Kleikamp". Werd er getwijfeld aan de echtheid van een persoonsbewijs dan werd contact opgenomen met Den Haag. Na een luchtaanval op huize "Kleikamp"in april 1944, waarbij bijna 60 doden te betreuren vielen, werd deze schaduwadministratie grotendeels vernietigd en werd het al dan niet vervalst zijn van een persoonsbewijs moeilijker te controleren. Eronder een begeleidende brochure die wat aanwijzingen, ver- en geboden geeft.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
*** foto/document nr: Bo: 2509-1, 2509-2. Mi: 787-1, 787-2, On: 2510