Oude documenten

 
Verkeersdiploma 1966
 
 
Cordula Remmelts kreeg haar verkeersdiploma in 1966. Hoewel dit diploma in Soest werd uitgereikt is het toch een goed voorbeeld van een exemplaar zoals het ook hier in de regio werd uitgereikt. De diploma's werden, na het afleggen van schriftelijk en praktijk examen, uitgereikt aan kinderen die deelnamen aan het lager onderwijs. Het praktijk examen bestond veelal uit het op de fiets afleggen van een traject door dorp of stad waarbij onderweg enkele mensen de deelnemers observeerden, ook werd wel, als aanvulling, een korte wandeling uitgezet waarbij werd gelet op het gedrag bij oversteken en dergelijk.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
*** foto/document nr: 2548