Eerste steenleggingen, herdenkings en gevelstenen

Nijensleek

Dwarsweg 18
 
De steen, uit 1848, bevindt zich in de rechter zijmuur van het voorhuis, bijna op de hoek van het huis in de wit geschilderde baan.. Hij bevat de tekst: " J.W.H. - 1848 - Vredeberg ". Waar de initialen voor staan of waar de naam Vredeberg naar verwijst is niet bekend. Het is waarschijnlijk geen familienaam daar deze naam in de gemeente niet voorkomt of kwam.
 
 
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

 *** foto nr: 03166 (bo), 03167 (on)