Aanvulling diversen
 
Blijkens een verslag in de Opregte Steenwijker Courant, dd 22-08-1908, was nog nooit zoveel publiek op een Floralia feest afgekomen, 5000 personen, met als bijzonderheid: 2000 geparkeerde fietsen waarbij "enkele personen bij de bewaring ervan goede zaken hebben gemaakt". Voor het concours deel van het progamma hadden zich 14 muziekcorpsen opgegeven, met in totaal 240 leden, welk in drie klassen waren ingedeeld. Dat van een der favorieten, het Steenwijks fanfare corps, de dirigent niet was komen opdagen werd in zeer bloemrijke taal omschreven. Zij werden in hen klasse, 1e afdeling, derde, clementie met het ontbreken van de dirigent kon men niet laten gelden.
Bij het feest hoorde natuurlijk ook diverse wedstrijden, De mooiste potplanten, met een extraatje voor de mooiste planten, de mooiste tuintjes, groepen, etc. etc.
's Avonds nog een programma met een optreden van de heer J. Diepen en mej. Henriette (cabaret/zang?) , en een kermis met o.a. een draaimolen,  paardenspel, dierententen, poffertjeskraam en vele andere kramen en rond 21.30  vuurwerk als afsluiting, waarna de menigte, "zingende en juichende verder trok".

Voor hen die het hele artikel willen lezen: zie www.delpher.nl : krant Opregte Steenwijker courant dd 22-08-1908, zoekterm Floriade.
 
Retour foto
**