Corso Frederiksoord vanaf 1961 tot heden.
Een overzicht van de bij ons bekende gegevens per jaar/wagen als hulpmiddel bij het dateren en benoemen van opnamen.
Voor de leesbaarheid van het overzicht is een indeling gemaakt per 10 jaar.
Bij de volgorde van de wagens/titel is uitgegaan van de uitgegeven programma's, indien bij ons voorhanden. De wagentitel wordt in dat geval voorafgegaan door een volgnummer.
Aangegeven is of er van dat jaartal iets op de site staat, niet alle titels welke in de lijst staan zijn met een foto op de site afgebeeld, dit is louter een lijst van de ons bekende gegevens.
De opgave zit nog met vele hiaten doordat veel gegevens bij ons nog ontbreken, we zijn dan ook blij met elke aanvulling.
Ook hebben we opnamen, van verschillende jaren, maar dan geen titel e.d. bij de wagens, deze gaan we wel t.z.t. plaatsen, mogelijk kunt U ons helpen bij de datering

 1961-1970  1971-1980  1981-1990 1991-2000
  2001-2010 2011-2020  
Voor terug naar menu corso's en floraliafeesten klik hier