Oude voorwerpen

 
Insignes padvinderij
 
 
Jaar: niet bekend Land en/of fabrikant: niet bekend Foto: 't Fledder Kerspel
 
Bij de installatie van een nieuwe welp werd het linker insigne op het shirt bevestigd ten teken dat hij/zij een echte welp was. Na het met succes afleggen van een aantal proeven werd men welp tweede klas en mocht het rechter insigne gedragen worden op het shirt. De tekst luidt: "weest paraat"

Heeft U aanvullende informatie over dit voorwerp mail dan a.u.b. naar webmaster@fledderkerspel.nl bij voorbaat dank voor uw moeite.

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

*** Foto nummer: li 4124, re 4125