Frederiksoord, muziekkorps Concordia

 
 
Datum: circa 1930 Voor namen overzicht klik op logo: Foto: A.K. Bovenkamp
 
Over de aanleiding van de foto bestaat geen zekerheid, evenmin over de plek van de opname. Ook de datum is niet bekend, door ons geschat op circa 1930.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
 
Ook gepubliceerd in Kerspelstokkies nummer 12.  Het is mogelijk dat U in die uitgave andere namen aantreft, of een andere schrijfwijze van een naam, dan wij hanteren. Dit heeft te maken met nagekomen informatie die verwerkt is.
 
Mocht U een onjuistheid aantreffen of informatie hebben die kan bijdragen aan het vervolmaken van de gegevens  bij deze foto, die ons ook bekend is onder het nummer: 073,  dan verzoeken wij U contact op te nemen met de website beheerder via webmaster@fledderkerspel.nl . Bij voorbaat onze hartelijke dank voor de te nemen moeite.
versie: *