Frederiksoord, Optocht 1923

 
 
Datum: 18 augustus 1923 Voor namen overzicht klik op het icoontje: Foto: d.z.v. N.K. Oreel-Bierma, Menaldum
 
Een opname van een groep die deelnam aan een allegorische optocht van "Oranje kinderen" te  Frederiksoord, aanleiding is mogelijk de verjaardag van koningin Wilhelmina. Het jaartal 1924 stond bij een van de foto's in het album geschreven met als omschrijving " Algorische optocht". Dat we een iets ander jaartal hanteren heeft te maken met de gevonden documentatie in de vorm van krantenberichten Op een van de foto's uit een de serie, waar deze opname ook deel van uitmaakt,  is met veel moeite op het in de optocht meegevoerde bord te lezen: Frederiksoord en het woord "kleederdrachten", het ook aangegeven jaartal en andere teksten zijn niet te ontcijferen. Van de op deze foto staande personen is slechts van één de naam bekend. Klik hier voor een advertentie over dit feest.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
 
Mocht U een onjuistheid aantreffen of informatie hebben die kan bijdragen aan het vervolmaken van de gegevens bij deze foto, die ons ook bekend is onder het nummer: 4057, dan verzoeken wij U contact op te nemen met de website beheerder via webmaster@fledderkerspel.nl . Bij voorbaat onze hartelijke dank voor de te nemen moeite.
**