Bosbad Vledder
Deze opnamen zijn afkomstig uit verschillende bronnen, o.a. de nalatenschap van de voormalig burgemeester E.J. de Jonge, het bestuurslid C. Hesse en anderen. Slechts een enkele opname is voorzien van een datum en hoewel is getracht ze in een chronologische volgorde te zetten en een eventuele aanleiding van de opnamen te vinden kan het zijn dat er onjuiste gegevens etc. zijn gebruikt en geplaatst. Mocht U een dergelijke onjuistheid opvallen neemt U dan a.u.b. contact op via webmaster@fledderkerspel.nl Bij voorbaat onze dank. Het zwembad bestaat sinds 1963 en we denken dat de eerste foto's genomen zijn tijdens de bouw in de winter van 1962-1963 en de daarop in gebruik stelling door de toenmalige burgemeester E.J. de Jonge was op 01-06-1963. De officiële opening vond plaats op 03-06-1964. Men vierde in 2013 dat het bad 50 jaar bestond.

De opnamen zijn in vier blokken te verdelen,1e Stilliggende bouw, 2e Opening en ingebruikname, 3e enkele opnamen jaren 70 en ansichtkaarten, 4een opname van de sloop t.b.v. reconstructie.

Klik op de foto voor een weergave van het onderwerp.
Stilliggende bouw

1

2

3

4
Opening en in gebruikname

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
 
Enkele opnamen uit de jaren '70 en ansichtkaarten

16

17

18

19

20

21

22
 
Sloop als voorloper van de renovatie 1984

23
Heropening ?

24
Door het sluiten van de pagina keert u terug naar het diversen hoofdmenu.

**