Frederiksoord, drijvers bij jacht

 
 
Datum: 1950-1960 Voor namen overzicht klik op het icoontje: Foto: H.G. Buijs-Wolters, Landsmeer
 
De drijvers bij de jacht, welke door o.a. gedurende langere tijd door een jachtcombinatie van de directie van Wilton Feijenoord met gasten werd bedreven, waren voornamelijk afkomstig van de streek. Opname gemaakt voor het hotel Frederiksoord, kennelijk het verzamel- en vertrek punt voor de drijvers. Op achtergrond de bakkerij van Spikman
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
 
Ook gepubliceerd in KerspelStokkies nummer 47. Het is mogelijk dat U in die uitgave andere namen aantreft, of een andere schrijfwijze van een naam, dan wij hanteren. Dit heeft te maken met nagekomen informatie die verwerkt is.
 
Mocht U een onjuistheid aantreffen of informatie hebben die kan bijdragen aan het vervolmaken van de gegevens bij deze foto, die ons ook bekend is onder het nummer: 4787, dan verzoeken wij U contact op te nemen met de website beheerder via webmaster@fledderkerspel.nl . Bij voorbaat onze hartelijke dank voor de te nemen moeite.
**