Groepsfoto's
Klik op foto voor een weergave van het onderwerp

Voor het laatst bijgewerkt op: 24-05-2021
Klik op de naam van het dorp hiernaast en onder Boschoord Doldersum Frederiksoord
Nijensleek Vledder Vledderveen Wilhelminaoord
 
Boschoord

Heropening Rijksschool III, 1998

Voorbereiding voor de jacht, 1968

Jachtcombinatie 1961

Jachtcombinatie 1962

Jachtgroep 1972

Jachtgroep 1978

Hoeve Boschoord, eerste steen nieuwbouw 1976

Hoeve Boschoord, nieuwbouw gereed 1979

Toeschouwers klassieke motoren rit.

Reisvereniging

Reünie Rohda, 1982

Toneelvereniging "Trouw Moet Blijken" jaartal nb

Toneelvereniging "Trouw Moet Blijken" 1943-1

Toneelvereniging "Trouw Moet Blijken" 1943-2

Toneelvereniging "Trouw Moet Blijken" 1961

Zangvereniging "Ons genoegen", 1934

Optochten en dorpsfeesten, verschillende opnamen
Naar boven
Doldersum

Eerste steen Sophia Hoeve, 1927

Landontginning 1925

Landontginning 1925

Landontginning 1925
Naar boven
Frederiksoord

Bezoek staatssecretaris 1980

Bezoek staatssecretaris 1980

Bezoek CdK Drenthe 1982

Bouw kleedruimte Old Forward, 1947

Dansorkest "The Chemie Boys", 1945-1946

Dagtripje 1920

Drijvers bij vertrek naar jachtterrein 1950-1960

Drijvers tijdens rust in jachtterrein 1950-1960

Erica 1904

Erica 1906, deelname Floraliafeest

Erica 1906, deelname Floraliafeest

Erica 1906

Toneelvereniging "Erica", circa 1927

Toneelvereniging Erica, 1935

Toneelvereniging "Erica", circa 1952

Toneelvereniging "Erica" 1959-1961

Toneelvereniging "Erica" 1959-1961

Toneelvereniging "Erica" 1959-1961

Toneelvereniging "Erica" 1959-1961

Toneelvereniging "Erica" 1959-1961

Toneelvereniging "Erica" 1959-1961

Bushalte, ± 1960

Feestgroep, 1904

Feestgroep 1904

Feestgroep 1904

Groep imkers.

Groep imkers.

Reis jachtcombinatie naar Goor, circa 1952

Jonge dames 1915-1920

Kinderen in de tram, 1930

Korfbalcursus 1910

Maatschappij tot 't Nut van het Algemeen, circa 1936

Tram, 1946

Jubileumreceptie Old Forward, 1948

Jubileum Old Forward 1948 aubade

Personeel hotel Frederiksoord 1958

In tuin tuinbouwschol, 1907

Ponyclub 1993

Reisvereniging, 1938

Reisgezelschap, 1950

Speelweek 1984

Speelweek 1989

Reisje vrouwenvereniging, 1976

Groep wandelaars 1945

Zangvereniging. jaartal onbekend

Zangvereniging 1919

Zangvereniging, 1930

NH Kerkkoor, circa 1944

Zangvereniging, 1947

Diversen jaren corso

Padvinderij, verschillende opnamen

Muziekverenigingen, verschillende opnamen

Optochten en dorpsfeesten, verschillende opnamen

Diverse -groepen- kinderen
Naar boven
Nijensleek

Bakkerij de Wit 1945

Bejaarden reis 1956

Bejaarden reis 1962

B.O.D reis, 1949

CBTB reis 1953

CBTB reis 1954

Chr. vrouwenvereniging 1977

Bestuur "School met den Bijbel", 1923

Danslesgroep, 1946

DLG reis, 1938

Genodigden bij eerste steenlegging 1934

Eerste steenlegging kerk 1934

Eerste steenlegging kerk 1934

Groep buurvrouwen 1951

Groenteboer List, 1968

Groep, 1909

Gymnastiek vereniging

Gymnastiek vereniging 1984

Heropening Griet'nsteede 1985

Jeugdclub 1961

Jongensvereniging 1946

Kookcursus 1935

Meidengroep 1908

Meidengroep 1910

Meisjesgroep 1911 (1)

Meisjesgroep 1911 (2)

Meisjesgroep 1911 (3)

Meisjesvereniging 1920

Meisjesvereniging 1942

Meisjesvereniging, 1944

Meisjesvereniging, 1946

Meisjes vereniging 1949

Muziekvereniging Laus Deo 1935

Plaatsing informatie bord 2002

Plattelandsvrouwen reis 1938

Plattelandsvrouwen reis 1950

Plattelandsvrouwen vergadering 1952

Plattelandsvrouwenvereniging reis, 1954

Plattelandvrouwen 1983

Reisvereniging

Reisvereniging, 1946

Reisgroep 1948

Reisvereniging, 1950

Reisvereniging 1959

Schaatsen 1952

Smederij Paalman, 1960

Soos 1980

Toeristisch uitje 1911

Amateur toneelgroep, 1964

Toneelvoorstelling leden veefonds, 1958

Toneelvoorstelling leden veefonds, 1958

Veekeuring 1963

Veekeuring 1963
 

Reisje vrouwenvereniging 1952

Zangvereniging 1923

Zangvereniging, 1924

Zangvereniging, 1925

Zangvereniging 1935

Zangvereniging op reis, 1938

Chr. zangvereniging op reis, 1946

Zangvereniging, deelname concours, 1947

Alg. zangvereniging op reis, 1949

Zangvereniging op reis, 1950

Diversen schoolvervoer

Dorpsfeesten en optochten, diverse opnamen

Diverse -groepen- kinderen
Naar boven
Vledder

3000ste inwoner, 1971

3000ste inwoner Vledder, 1971

Afscheid Beverdam, 1989

Afscheid Verstegen, 1989

Afscheid Verstegen, 1989

Afscheid Verstegen, 1989

Afscheid Verstegen, 1989

Afscheid Verstegen, 1989

Afscheid Verstegen, 1989

Afscheid Verstegen, 1989

Begrafenis J. Groeneveld,1953

Reis bejaarden, 1960

Bezoek CdK Drenthe aan Vledder

Biljartclub 1984

Garage Koopmans BMX actie 1958

Reis Boerinnenbond, 1948

Brandweer, 1975

Café Kiers, jaartal ?

Eerste steen camping de  Bosrand 1959

Huishoud cursus 1930

Groep dames in Appelscha 1941

Damesklas, jaren dertig

Dansclub, 1930

Dansles 1955

Dansles 1956

Personeel distributiekantoor, 1945

Personeel distributiekantoor, 1945

Personeel distributiekantoor, 1946

Feestgangers 1955

Gemeentebestuur excursie 1978

Gemeentebestuur excursie 1978

Gemeentebestuur excursie 1978

Gemeentebestuur excursie 1978

Gemeentebestuur excursie 1978

Gemeentebestuur op bezoek in Steenwijk, 1984

Gemeentelijk straatvoetbalelftal, 1985

Gemeentebestuur, 1926

Gemeentebestuur 1932

Gemeentebestuur 1937

Gemeenteraad 1981

Gemeenteraad 1990

Gemeenteraad 1994

Afscheid burgemeester 1932

Ambtsaanvaarding nieuwe burgemeester, 1932

Gemeentepersoneel 1931

Gemeentepersoneel, 1937

Gemeentepersoneel 1958

Reisje gemeentepersoneel 1958

Reisje gemeentepersoneel, 1962

Reisje gemeentepersoneel, 1964

Genieten van de zon, 1955

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep bij NH Kerk, 1923

Groep jongelui 1919

Groep jongeren 1948

Groep jongelui 1940

Groep dames 1948

IJsbaan, 1963

IJsbaan, 1963

Inhalen nieuwe burgemeester, 1965

Jongemannen aan zee, eind dertiger jaren

Jongensgroep op terras, 1946

Jongensgroep, 1951

Meisjesgroep, 1951

Meisjesgroep, 1960

Jongerenclub, 1925

Groep jongeren in Giethoorn, 1938

Julianafeest 1909

Kerkraad NH Kerk, 1944

NH Kerkkoor, 1962

NH Kerkkoor 1965

NH Kerkkoor 1977

Kerkkoor reis 1960

Aanbieden Krentenwegge 1961 (1)

Aanbieden Krentenwegge 1961 (2)

Aanbieden Krentenwegge 1961 (3)

Bewoners kamp Lange Wanden, 1948

Les Chevaux, 1977

Lesturgeon, 1957/1958

Lesturgeon, jaartal nb

Lesturgeon, jaartal nb

Lesturgeon, jaartal nb

Lesturgeon, jaartal nb

Lesturgeon, jaartal nb

Lesturgeon, jaartal nb

Mannenkoor, 1910-1920

Markt 1975

Meisjesgroep op terras Have, 1950

Meisjesvereniging 1918-1928

Meisjesvereniging, 1926

Meisjesvereniging, 1939

Meisjesvereniging 1939

Militairen in opleiding 1922

Naaicursus, 1930

Onthulling klok gemeentehuis 1984

Onthulling klok  gemeentehuis 1984

Opening garage Bovenkamp 1990

Opening sporthal de Spronk 1987

Opening sporthal de Spronk 1987

Opening sporthal de Spronk 1987

Opening sporthal de Spronk 1987

Openingsfeest 1950

Palmpaas optocht

Bijeenkomst pachters.

Plaatsing kunstwerk bij NH Kerk 1967

Plaatsing kunstwerk bij NH Kerk 1967

Plattelandsvrouwen, 1937

Plattelandsvrouwen reis, 1960

Plattelandsvrouwenreis 1977

Gemeenteraadsvergadering, 1971

Receptie de Tippe, 1975

Aole Room, 1915-1920

Reis bejaarden, 1948

Reisgroep o.l.v. dominee, 1945

Reisvereniging 1940

Reisvereniging, 1962

Smederij Haar 1939

Burenhulp, sneeuw ruimen 1963

Tuinploeg 1970

Terras café Kiers 1967

Asfalteren van Royenlaan 1954

Verjaardagsfonds 1950

Volksdansen 1977

Volksdansen 1988

Volksdansen 1990

Zang vereniging 1948

Zangvereniging, jaartal onbekend

Zangvereniging rond 1938-1939

Zangvereniging, rond 1940

Zangvereniging, 1955

Diversen school vervoer

Dorpsfeesten en optochten, diverse opnamen

Diverse -groepen- kinderen
Naar boven
Vledderveen

Activiteiten in café Veldhuizen, 1982

 Receptie jubileum ijsvereniging, 1975

Landmeters ± 1910

Ploeg grond en wegwerkers, ± 1930

Reisvereniging, 1950

Reisvereniging, 1956

Toneelvereniging "Kunst naar kracht", 1955

Toneelvereniging Express 1988

Diversen schoolvervoer
Naar boven
Wilhelminaoord

Aardappeloogst, 1966

Aardappels rooien, 1960

Rustpauze bij aardappels rooien, 1960

Reisje bejaarden, 1957

Inzet dorsmachine

Excursie DLG 1949

Hanneke maaiers, na 1934

Jongemannengroep 1957

Kalf keuren

Meisjes vereniging, 1925

Meisjes vereniging, 1927

Melkrijders, 1932

Naaiclub 1943

Naailes 1920-1925

Pauze bij de oogst, 1954

Nieuwjaars borrel 1967-1968

Oudercommissie, 1939

H. Communiefeest, 1926

Regionale veekeuring

Regionale veekeuring

Regionale veekeuring

Rustoord II, circa 1904

Smederij, na 1930

Winkelpersoneel Verhagen

Reünie lagere school 1996, meerdere foto's

Diverse -groepen- kinderen
Naar boven

Terug naar nieuwspagina

**