Frederiksoord, OLS 1900

 
 
Datum: 1900 Vak voor naamsvermelding en dergelijke. Foto: N.K. Oreel-Bierma, Menaldum
 
Bij de foto zijn geen namen bekend. Het jaartal is geschat, kan er een een aantal jaren naast zitten, maar niet al te veel. De twee namen op de onderrand zijn van de dochters van H. Stienstra en die zijn geboren in 1891 (Rinske) en 1893 (Houkje). De foto is afkomstig uit de nalatenschap van H. Stienstra. Omdat er op deze foto geen enkele persoon herkenbaar is hebben we afgezien van de gebruikelijke opmaak. De persoon uiterst links -met hoge hoed- zou zowel Harm Rodenboog als Jan Lijsten kunnen zijn (hoofd der school) afhankelijk van de precieze datering van de foto.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
 
Mocht U een onjuistheid aantreffen of informatie hebben die kan bijdragen aan het vervolmaken van de gegevens  bij deze foto, die ons ook bekend is onder het nummer: 1157,  dan verzoeken wij U contact op te nemen met de website beheerder via webmaster@fledderkerspel.nl . Bij voorbaat onze hartelijke dank voor de te nemen moeite.
*