Nijensleek, school met den Bijbel 1924.

 
 
Datum: 1924 Voor namen overzicht klik op het icoontje: Foto: R. Visser, Nijensleek
 
De datum van de opname moet liggen tussen midden mei 1923 (opening van de school) en voorjaar 1927 (afscheid van der Laan i.v.m. ziekte), een precieze datering is nog niet mogelijk. Maar gezien het lage aantal leerlingen en de bekende geboortedata van een tweetal leerlingen lijkt een datering in het schooljaar 1923/1924 de meest logische. T.a.v. het leerlingen aantal het volgende: het is ook mogelijk dat er op gelijke dag/datum een tweede of zelfs derde opname is gemaakt met overige leerlingen. Gebruikelijk was dan wel dat een van de leerlingen een bordje met een tekst erop in de hand had, bijvoorbeeld groep 1 of groep 2, soms een plaatsnaam er bij en/of een datum/jaartal. Het leerlingen aantal aan de school is dan het ongeveer tweevoudige resp. drievoudige van het aantal afgebeelde leerlingen op deze foto. Slechts enkele namen van hierboven afgebeelde leerlingen bekend.
 
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
 
Mocht U een onjuistheid aantreffen of informatie hebben die kan bijdragen aan het vervolmaken van de gegevens bij deze foto, die ons ook bekend is onder het nummer: 3427, dan verzoeken wij U contact op te nemen met de website beheerder via webmaster@fledderkerspel.nl . Bij voorbaat onze hartelijke dank voor de te nemen moeite.
**