Galerij van personen in het culturele leven en ontspanningsverenigingen.

Van elke groep hebben we de ons bekende namen op een rij gezet. De gegevens zijn per subrubriek lang niet altijd volledig en er zijn hiaten. De jaartallen achter een naam geven de, geschatte, periode van de functie vervulling aan.

Als er achter de naam een icoon staat kunt U daarop klikken: blauw: gegevens zonder foto, rood met foto.

Staat er achter de naam ook een icoon zoals hieronder bij de hoofdrubrieken aangeven dan komt de persoon ook in een andere rubriek voor, erop klikken en U komt direct bij de betreffende rubriek.

Elke aanvulling, namen, data, etc. etc. is welkom, bij voorkeur via  webmaster@fledderkerspel.nl

Voor  het laatst bijgewerkt op: 01-03-2019

Hoofd rubrieken op andere pagina's, klik op de icoon
Openbaar bestuur  Gezondheidszorg Kerken Onderwijs
Cultuur en ontspanning Maatschappij van Weldadigheid Sport en jeugdwerk   Onze vereniging 
  Maatschappelijke instellingen Diversen  
   

 

Sub rubrieken op deze pagina
Boschoord Doldersum Frederiksoord Nijensleek
Vledder Vledderveen Wilhelminaoord  

 

Boschoord
Boschoord, zangvereniging "Ons Genoegen" (....-1930-1934-...)
Van deze vereniging zijn nog geen verdere gegevens bekend.      
Naar boven
Boschoord, toneelvereniging "Trouw moet blijken" (08-01-1936 x 1968)
In 1959 werd de naam veranderd in TMB Boschoord-Vledderveen, tot dat jaar oefenden en speelden zij in de vroegere Rijksschool III te Boschoord, daarna in zaal Veldhuizen te Vledderveen. In 1968 opgeheven Trijntje (Trijntje) Wibier-Veldhuizen, speelster, regisseuse, 1936-1961-....
Henk van Nieuwenhoven, speler, bestuurslid, 1936-1961-....
Jan Schipper, medeoprichter, 1936-.....   Joh. Veldhuizen, speler, 1938-1961-...., secretaris, ....-1961-....  
Jan Wibier, speler, 1936-1961-......    
Naar boven
Doldersum
Van dit dorp zijn nog geen gegevens bekend.      
Naar boven
Frederiksoord

Frederiksoord, toneelvereniging Erica  (15-11-1889 - heden)

J. de Vries, president, 1889-1890   Auke Johannes Bult, penningmeester 1905-1915
Sibren Smits, president 1890-1899 Cornelia Stuiver, penningmeesteresse, 1915-1921  
Geert J Ellerbroek, penningmeester, 1889-1899 mej G. Hoekstra, penningmeesteresse, 1921-1925  
Teunis Vogel, secretaris, 1889-1901, vice voorzitter 1918-1923 Heiko Roelf Roelfsema, voorzitter, 1925-1926
S. J. van Loon, president, 1899-1901 Eildert Buiskool, voorzitter, 1926-1929
H. Spikman jr, penningmeester 1899-1905, secretaris 1905-1906   Nicolaas van Eisden, vice-voorzitter, 1931-.....
Klaas Heeroma, secretaris, 1901-1902 Jan de Lange, souffleur/penningmeester,....-2007-2013...   
Johannes G. C. Eger, secretaris, 1902-1905 Kevin Blom, inspiciŽnt, ....-2007-....  
K. Spikman Rz, penningmeester, 1905-1905   Thea Beun, regisseuse, ....-2007-....  
Jan Jacob Hilkemeijer, secretaris, 1906-1915 Egbert Urff, voorzitter, ....-2013-....  
Herman de Greeff, voorzitter 1901-1925 Lammie Roffelsen , secretaris/lid, ...-2007-2013-....
Petronella Wilhelmina Anna Doodhagen, secretaresse. 1912-1913 Rob van der Ree, regisseur, ....-2014-2015-....  
Hendrik Herman (Herman) Specht, secretaris, 1915-1919    
Naar boven
Frederiksoord, reciteergezelschap "De Vriendschap" (1861-1867)
J. Cannegieter W. van Enst jr  
Fuseerde in 1867 met  reciteergezelschap "Concordia" uit Wilhelminaoord tot de Rederijkerskamer Generaal van den Bosch"      
Naar boven
Frederiksoord, reciteergezelschap "Door inspanning tot ontspanning" (jan 1889-.....)
Van deze vereniging zijn nog geen verdere gegevens bekend.      
Naar boven
Frederiksoord, fanfarecorps "Vooruit" (1890-1926-....)
Heette eerst alleen maar een fanfare corps te zijn in mei 1899 werd het omgezet in een formele vereniging en werd de naam "Vooruit" vastgelegd, de leider van het corps heette vanaf dat moment president hetgeen in 1906 veranderde in voorzitter, de dirigent werd eerst als kapelmeester aangeduid en later als directeur Hendrikus Josephus Vervoort, lid, 1907-1913, secretaris, 1910-1912,
G. Veldkamp, lid, 1907-1914  
A.M. Meijer Drees, president, .....-1899-1914-...  (mogelijk mede oprichter in 1890) W. Penning, lid, 1907-.....  
H. Bosma, secretaris, 1899-1900   W. Puper, lid, 1907-.....  
Teunis Vogel, penningmeester, ....-1899-1913-.... H. van Eijk, lid, 1907-.....  
Johannes C. van Kerkvoorde, kapelmeeester-directeur, 1892-1914 H. Beun, lid, 1907-.....  
J. Nobbe, lid, ....-1899-1913-....   Jan Meij, lid, 1907-.-1910....  
J. Puper, lid, ....-1899-.1907-...   W. Bollen, lid, 1909-.....  
S. Hoekstra, lid....-1899-....   Carl Hazebroek, lid, 1909-1914  
Pieter de Wendt, lid, ....-1899-....   Rond 1910 was er een zangkoor verbonden aan de fanfare, naam, omvang en jaartallen begin/eind zijn nog niet bekend.  
Wicher Broer, lid, ....-1899-....   S. Meijer, lid, 1910-1914-....  
Harm Ladru, lid, ....-1899   Willem Johannes Bollen, lid, 1910-1913-....  
Joh. van Eijk, lid, 1900-....   Hendrik Herman (Herman) Specht, lid, 1910-1912, secretaris, 1912-1914-....
Ab. van Eijk, lid, 1900-....   Servatius Bollen, lid, 1910-1914  
Pieter DaniŽl van de Kieboom, lid, 1900-....   Gerrit Menke, lid , ....-1912, secretaris 1912,  lid, 1912-1914  
Antonius Mattheus Leloux, secretaris, 25 maart 1900 - jan 1904   M. Leloux, lid, 1913-....  
Op 28-06-1900 vierde men het 10 jarig bestaan van het fanfare corps   H.W. de Haard, lid, 1913-....  
P. van Eijk, lid, 1901-1902-....   Ph. Westra, lid, 1913-....  
B. Jansen, lid, 1901-....   M.A. van Eijk, lid, 1913-....  
H. Puper, lid, ...-1901-1902-....   B. Peper, lid, 1913-1914  
Janus Puper, lid, ....-1901-.... (niet de J. Puper in de linker kolom)   W. Pijper, lid, 1913-....  
J. Bakema, lid, 1901-1904 , secretaris, 1904-1910.   Nicolaas Bollen, lid, 1913-1914
J, Schoenmakers, lid, 1901-1902-....   C. van Weert, lid, ....-1914  
M. van Eijk, lid, ....-1902-....   A. van Weert , lid, ....-1914  
A. Puper, lid, ....-1902-....   P. Meijer, lid, ....-1914  
K. Westra, lid, 1902-....   De tot ons beschikking staande notulen eindigen in 1914 maar de laatst bekende melding over het fanfare corps is uit 1926, mogelijk komen er nog meer gegevens boven tafel. Het is mogelijk dat Concordia, hieronder een voortzetting is van "Vooruit"  
J. van Noord, lid, ....-1902-....    
Naar boven
Frederiksoord, muziekvereniging "Concordia" ( ....-1930-1962 daarna samen met Exelcior, Wapserveen, tot heden)
Johannes C. van Kerkvoorde, dirigent, ....-1930-.... H. van Zanten, dirigent, 1952-....  
Jac. de Vos, dirigent, ....-1940-....   Willie Muurling, dirigent, ....1973-.....  
Naar boven
Frederiksoord, rederijkerskamer  "Generaal van den Bosch" (1867-1873)
Ontstond door een fusie van  "De Vriendschap" uit Frederiksoord  en reciteergezelschap "Concordia" uit Wilhelminaoord.      
Naar boven
Frederiksoord, gemengd koor Frederiksoord (1925-heden)
hr. Wilt Post, dirigent, ....-1962-1974 Albert Spa, dirigent, ....-2009-....  
Marcel de Groot, voorzitter, 2006-2012 Ronald Kok, dirigent, ....-2013-  
Naar boven
Nijensleek
Nijensleek, zangvereniging "Harmonie" (....-1920-1937-...)
Van deze vereniging zijn verder nog geen gegevens bekend.      
Naar boven
Nijensleek, Nut en Genoegen (1945 - maart 1965(?))
Werd op 17-12-1945 opgericht als Dorpsbelang "Nut en Genoegen" voor gezellige avonden. Op 09-12-1953 in zaal Hoekman weer (?) opgericht, of mogelijk een doorgaan als officiŽle vereniging. Organiseerde muziekuitvoeringen, muziekbals en toneel en cabaret voorstellingen. Liet hiervoor toneelgezelschappen uit de omgeving optreden. Maar ze gaven zich ook wel uit als toneelvereniging Nut en genoegen en verzorgden dan de avond zelf met eenakters. Het einde was waarschijnlijk rond midden 1964, kasboeken e.d. eindigden dan. Hadden in mei 1949 94 leden, vonden een notitie uit 1964 dat het ledental 132 bedroeg en dat er dat jaar 29 leden hadden bedankt. Teeuwes de Wit,  penningmeester, 1953-1963-.....
N. Room, secretaris, 1953  
Hendrikus Beenen, bestuurslid, 1953-1963, secretaris, 1963-...
Jochem Blaauboer, voorzitter, 1945-1953-.... Jan Andreae, bestuurslid, 1953-1963-.........  
Jannes Beenen, secretaris, 1945-1953-... (na 1953 een periode adviserend bestuurslid.) Hendrik Hartkamp, bestuurslid, 1953-1963-........  
H. Vleems, penningmeester, 1945-1953 J. Grit, bestuurslid, 1963-....  
Jan Bijkerk, bestuurslid, 1945-1953-... (na 1953 een periode adviserend bestuurslid.)   J. de Jonge, bestuurslid, 1963-..  
J.Schapelhouman, bestuurslid, 1945-1951   H. Clarenburg, voorzitter (?), 1963-....
Naar boven
Nijensleek, muziekvereniging "Laus Deo" (....-1930-1938-...)
A. van der Pol, dirigent, ....-1930-1936-....    
Naar boven
Nijensleek, gemengde zangvereniging (....-1934-...)
Jochem Blaauboer, dirigent, ....-1934-....    
Naar boven
Vledder
Vledder, reciteercollege / rederijkerskamer  Vollenhove.(1863-1877)
A.L Lesturgeon, oprichter G.H. Molenwijk  1863-1877    
Naar boven
Vledder, toneelvereniging Lesturgeon. (28-03-1884-heden)
G.H. Molenwijk, oprichter, 1884-..... W. Leever, souffleuse, ....-1984-....  
Piet Thomas, speler en regisseur, ....-1956-.... Luuk Groen, voorzitter, ....-2009-    
Hillie Groenink-Thomas, lid ....-1956-.... Hendrik Dooren, licht en geluid , ....-2009-...  
Jan Groenink, lid ....-1956-.... Roelie Kuiper, grimeuse, ....-2009-....  
A.A. Karel, lid en regisseur, ....-1956-... Jan Bethlehem, lid, ....-1964-....  
Bertus Beverdam, regisseur, ....-..... , lid ....-1984-.... Reinder van Leeuwen, inspiciŤnt, ....-2009-...    
Bert Lambregts, regisseur, -....1964-.... Lieneke Veenman, regisseuse/souffleuse,....-2009-....  
B. van der Helm, souffleur, ....-1964-...      
Naar boven
Vledder, zangkoor Vledder ( ....-1909-1918-....)
Cornelis Groeneveld, dirigent, ....-1909-1918    
Naar boven
Vledder, gemengd zangkoor "Erica" Vledder ( ....-1932-1937-....)
A. van der Pol, dirigent, ....-1932-.....    
Naar boven
Vledder, Mannenkoor Vledder (1991-....)
Monique Suring, dirigente, ....-1998-2008.   Klaas Peter van der Laan, dirigent, 2008 - heden  
Naar boven
Vledder, Dameskoor de Fladderakken (2001 -heden)
Monique Suring, dirigente, ....-2009-   Frederika Kluwer, dirigente, ....-2013-....  
Naar boven
Vledderveen
Vledderveen, toneelvereniging "Kunst naar Kracht" (....-1946-1965, 1978-1985)
Voortgekomen uit een voor 1940 opgerichte zangvereniging, beŽindiging 1965 (schatting) , in 1978 heroprichting tot 1985 (schatting) Geertje Bos, lid, ....-1955-....
Willie. Zwarts, lid, ....-1955-....   Henk van Nieuwenhoven, lid, ....-1955-....
Jannie Flobbe, lid, ....-1955-.... Immie Beun, lid, ....-1955-....  
Jan de Vries, lid, ....-1955-....   Door Groenink, lid, ....-1955-....  
Sjouke Veldhuizen, lid, ....-1955-....   Roelof Groenink, lid, ....-1955-....
Klaas Bos, lid, ....-1955-.... Jopie de Jong, lid, ....-1955-....  
Jan Beun, lid, ....-1955-....   Willy Veldhuizen, lid, ....-1955-....  
Thijs Nieuwenhuis, lid, ....-1955-....   Steven Winkelman,regisseur, ....-1960-....
Wiebe Veen, lid, ....-1955-....   Gerrit van Rossem. regisseur, 1978-.....
Naar boven
Vledderveen, toneelvereniging "Express" (....-1941-....,1988-1999)
Van deze vereniging zijn nog geen verdere gegevens bekend.   Jaartallen oprichting en beŽindiging zijn schattingen  
Naar boven
Wilhelminaoord
Wilhelminaoord, reciteergezelschap "Concordia" (1862-1867)
Fuseerde in 1867 met  "De Vriendschap" uit Frederiksoord  tot de Rederijkerskamer Generaal van den Bosch", zie bij Frederiksoord      
Naar boven

Terug naar nieuwspagina

*