Galerij van personen in diverse bedrijven, clubs en verenigingen.

Van elke groep hebben we de ons bekende namen op een rij gezet. De gegevens zijn per subrubriek lang niet altijd volledig en er zijn hiaten. De jaartallen achter een naam geven de, geschatte, periode van de functie vervulling aan.

Als er achter de naam een icoon staat kunt U daarop klikken: blauw: gegevens zonder foto, rood met foto.

Staat er achter de naam ook een icoon zoals hieronder bij de hoofdrubrieken aangeven dan komt de persoon ook in een andere rubriek voor, erop klikken en U komt direct bij de betreffende rubriek.

Elke aanvulling, namen, data, etc. etc. is welkom, bij voorkeur via  webmaster@fledderkerspel.nl

Voor  het laatst bijgewerkt op: 30-11-2018

Hoofd rubrieken op andere pagina's, klik op de icoon
Openbaar bestuur  Gezondheidszorg Kerken Onderwijs
Cultuur en ontspanning Maatschappij van Weldadigheid Sport en jeugdwerk   Onze vereniging 
  Maatschappelijke instellingen Diversen  
   

 

Sub rubrieken op deze pagina
Uitbaters hotel Frederiksoord Uitbaters logement Vledder Scherpschutterscorps Frederiksoord Jeugdcorps
Directeuren postkantoor Frederiksoord Boswachters en jachtopzieners Bosbad Vledder Begrafenisvereniging Vledder e.o.
Begfrafenisvereniging "De laatste eer"      

 

Tappers / kasteleins / uitbaters / pachters van logement / herberg / hotel Frederiksoord
Gebouwd tussen 1766 en 1768. Christiaan Paulus Akkerman,1871-1873
Einte Luitjes Voskuil, tapper, ....-1794-1804   Gerard van Wagensveld, 1873-1874
Sipke Geerts, 1804-1811 Johannes Hendrikus van den Broek, 1874-.......
Arend Elzinga, 1811-....   Dirk Klazes Sijbrandij, 1879-1916
Auke Willems van der Veen, 1814-1818 Rud(e)mer Bruinsma, 1916-1937
Lambert Manden, 1819-1821 A. Wolters, 1937-1972
Schuttelaar, A. 1821-1823-.... Lex  Wolters, 1972-1985
Hendrik Faaken Jubbinga, 1859-1862 Theun Jansen, 1985-2009
Pieter de Jong, 1862-1863 Christian van Staveren, 2009 x 01-04-2013  
Hendrik Kraijesteijn, 1863-1865 M.u.v. van incidentele openingen, o.a. bij enige evenementen in Frederiksoord,  gesloten tussen 01-04-2013 en 01-03-2014.  
Fake Jubbinga, 1862-1868 (zie onder)  
Pieter Jacobs, 1868-1870 Marcel en Ginie Vos, 01-03-2014 x heden  
Nb: over de periode 1863-1865 bestaat enige onduidelijkheid, zie op persoonsblad Fake Jubbega      
Naar boven
Tappers / kasteleins / uitbaters / pachters van logement / herberg  Vledder (mede -deels- in gebruik als gemeentehuis)
Klaas Tortel Hartsuiker, ....- 1864 - 1879 Waarschijnlijk al vanaf 01-05-1908 verhuurde C. Bouwer het café/logement in onderhuur aan A. Postma die er in 1911 nog de scepter zwaaide. het contract van Bouwer liep tot 01-05-1912.
Hendrik van Dijk, 1880-1885
Alida Helena van Dijk-Hartsuiker, 1885-1886 Albert Postma, 1908-1912
Klaas Eits, 1886-1902 Op 15-12-1911 werd het pand verkocht aan Foppe Bruins, molenaar te Eext,  voor ƒ 5641,50, ingangsdatum 01-05-1912
In 1901 werd de gemeente eigenaar van het logement, Klaas Eits huurde toen van de gemeente. Het pand werd in 1902-1903 vernieuwd. Jan Stobbe, ....-1915-1930-...
Cornelis Bouwer, 1903 - 1912 Annie Koopmans-van Bruggen, 1939-1947
Naar boven
 (Korps gevormd uit) Scherpschuttersvereniging Frederiksoord e.o. (1870-1914?)
Het was een zgn. Weerbaarheidscorps, benoemingen van commandanten/officieren volgden bij Koninklijk besluit. Job van der Have, eerste luitenant, juli 1895-....  
Johan Albert Casper Wijnoldij, kapitein  commandant ....- nov 1877 Herman de Greeff, 1e luitenant commandant, .... -1920
Jan Cornelis Noot, tweede luitenant,  1877- 1879 (?) Teunis Vogel, 2e luitenant, ....-1920
Harmen Cornelis Brouwer, kapitein commandant,  1880-1905 Na 1914 geen activiteiten meer  
Frederik Bernard Löhnis, eerste luitenant, .....-april 1895     
Naar boven
Jeugdcorps  (1869-1914 ?)
Johannes Hendrikus van den Broek, 1869-.......    
Naar boven
 Directeuren/kantoorhouders postkantoor Frederiksoord (1902-1992)
Hendricus J. Hüpscher, 1902-1907 Harm Oostindie, 1939-1968
K. de Haan, 1907-1907 IJme Smid,1969-1976
Maarten Dalmeijer, 1907-1923 Fedde Haisma, 1977-1983  
Romke Jacobs van der Woude, 1925-1939 Geertje. Haisma-Cats, 1983-1992  
Naar boven
Boswachters en jachtopzieners
Personen waren bij diverse organisaties in dienst.   Jan Kramer, jachtopzichter, ....-1929-......
Antoon Vogelzang, boswachter, 1965-1983 Jan Steffens/Scheffens?, ....1929-....  
Gerrit van der Steeg, boswachter, ....-.... Jaap Schapelhouman, jachtopzichter, .....-1960-.....  
Willem Eising, jachtopzichter, 1948-1980 Joop van de Walle, jachtopzichter, ....-1960-....  
Naar boven
Bosbad Vledder
Gurbe Buist, instructeur/badmeester, 1963-.... Taeke Bergsma, instructeur/badmeester, ....-1985-....
Roel Herder,instructeur/badmeester, 1964-1976....    
Klik hier voor een artikel over het zwembad
Naar boven
Begrafenisvereniging Vledder e.o ....-1921-1967-....
Het is niet de  bedoeling alle leden te gaan vermelden maar wel zij die, blijkens krantenartikelen of andere berichten een functie vervulde en bijvoorbeeld een kascontrole uitvoerde. H. Dekker, uitgifte lijkkleden etc., ...-1946-1947-....
L. Schumer, voorzitter, ....-1920-1948-.... Dekker kreeg hiervoor ƒ 12,50 per jaar
H. Everts, lid, ....-1920-1921,....   R. Wuite, lid,  ...-1946-1960-.... ,voorzitter, 1960-....
K. Eits, lid, ....-1920-1921-.... R. Groenink, lid,  ...-1946-1947-....  
P. Lugtmeijer, lid, ....-1920-1921-....   J. Kok, bestuurslid, ...-1948-1952-....  
B. Westerveen, rijder lijkwagen, ....-1920-1921-....   J. Hoekstra, bestuurslid, ....-1948-.....  
B. Westerveen kreeg ƒ 10,- per keer en ƒ 2, per keer schoonmaken. Hij was verplicht met twee paarden te rijden L.Dijkstra, rijder lijkwagen, ....-1952-....  
W. Stuiver,  lid, ....-1921-1947-....bestuurslid, ....-1946-1947....   L. Dijkstra kreeg hiervoor ƒ 15,- per keer
M. de Vries, bestuurslid, ....-1945-1952-....   Fuseerde in 1965/1966 met de lijkwagen vereniging Nijensleek, de vereniging deed in 1966 19 keer dienst.
J. Lijst, bestuurslid, ....-1945-1948-....   Hendrik Hessels, secretaris, 1952-1992-.....
J, Veenstra, bestuurslid, ....-1945-1952-..   A. Carolus, voorzitter, ....-1960
K. Brouwer, bestuurslid, ....-19-46-1947-....   W. Hoogeveen, bestuurslid, ....-1967-....  
P. Zandwijk, rijder lijkwagen, ....-1946-1947-....      
P. Zandwijk kreeg ƒ 13,50 per keer      
Naar boven
Begrafenisvereniging "De laatste eer"    1918-....
W.H. Hol, bestuurslid, ....-1942-..... J. Wibier, bestuurslid, ....-1942-.....
J.F. Le Loux, bestuurslid, ....-1942-.....    
Naar boven

Terug naar nieuwspagina

*