Galerij van personen in de sport en het jeugdwerk.

Van elke groep hebben we de ons bekende namen op een rij gezet. De gegevens zijn per subrubriek lang niet altijd volledig en er zijn hiaten. De jaartallen achter een naam geven de, geschatte, periode van de functie vervulling aan.

Als er achter de naam een icoon staat kunt U daarop klikken: blauw: gegevens zonder foto, rood met foto.

Staat er achter de naam ook een icoon zoals hieronder bij de hoofdrubrieken aangeven dan komt de persoon ook in een andere rubriek voor, erop klikken en U komt direct bij de betreffende rubriek.

Elke aanvulling, namen, data, etc. etc. is welkom, bij voorkeur via  webmaster@fledderkerspel.nl

Voor  het laatst bijgewerkt op: 26-04-2019

Hoofd rubrieken op andere pagina's, klik op de icoon
Openbaar bestuur  Gezondheidszorg Kerken Onderwijs
Cultuur en ontspanning Maatschappij van Weldadigheid Sport en jeugdwerk   Onze vereniging 
  Maatschappelijke instellingen Diversen  
   


Sub rubrieken op deze pagina
Boschoord Frederiksoord Nijensleek Vledder
  Vledderveen Wilhelminaoord  

 

Boschoord
Voetbalvereniging ROHDA,   (1932 - 1936) (Naam/afkorting staat voor: Recht Op Het Doel Af)
Van deze vereniging is verder nog niets bekend      
Naar boven
Frederiksoord
Voetbalvereniging F.F.C. Go-on, Frederiksoord (1896 x 1897)
Van deze vereniging is weinig bekend, wel is bekend dat zij zich niet meer inschreven voor het seizoen 1897-1898. 1e vermelding november 1896, laatste is november 1897, namelijk het bedanken als lid van de Noordelijke Voetbalbond.      
     
Naar boven
Voetbalvereniging Old Forward, Frederiksoord (vanaf  1898 tot heden)
ir. A. Schuttevaęr, in de periode circa 1898-1910 Hans Willem van Beveren, penningmeester  
Piet Meijer, in de periode circa 1898-1910   A. Wolters, penningmeester  
Jan Hilkemeijer, in de periode circa 1898-1910 Henk Puper
    Henk van Aalderen, ....1947-1948-....  
Frits Denekamp, penningmeester, in de periode circa 1917-1920   Piet Oosterhof, penningmeester
Rond de jaren 1920   Blesgraaf, secretaris  
O. van Leusen, voorzitter -,   Albert Puper, voorzitter (gedurende 25 jaar)
B. van der Horst, penningmeester,   Jaap Schapelhouman , o.a. secretaris, ....-1953-....
Albert Bult, voorzitter en secretaris H.J. Doeven, voorzitter, penningmeester, secretaris
H. Kemper   H. Vleems
A. Berendsen   A, Roffelsen  
Elzinga   J. Winter, secretaris  
H.H. Been, penningmeester   Jan Bekhof, secretaris  
Ten Veen   Karst Faber, .....1966-1988-.....
Jan Henze, elftalcommissie   Dirk Westerhof,....-1967-1980-....
B. Been, penningmeester   Bennie Verhagen, voorzitter, ...1966-1988-....
J. van der Meer, voorzitter   Gerard B. Eummelen, jeugdbestuur, .-1988-....
Eildert Buiskool, secretaris Jannes Hofsteenge, jeugdbestuur, ....-1988-....
Berend Spikman   Hilco Broekman, ....-1988-.....  
D. Ittmann, penningmeester   Arnold Mensink, ....-1988-....  
Snoek, secretaris   Riekus Hermelink, jeugdbestuur, ....-1988-....  
H. Hagen, secretaris   Jannes Prikken, ....1980--2013, voorzitter, 1998-2013
Rond de jaren 1930   Henk F. van Nieuwenhoven, ....-1988-....
Jan J. A. Berger, voorzitter Ab Veldhuizen, ....-1988-....
Jan van Kreel, secretaris   Hans van Raalte, ....-1988-...  
Geert Meijer, secretaris   Ap Klaver, ....1980-1988-....  
    Jan Puper, voorzitter, 2013-.....
Naar boven

Voetbalvereniging Frederiksoord Voetbal Club (F.V.C.), Frederiksoord (vanaf 1930 tot 1939)

Willem Jongbloed, oprichter       
Naar boven
Gymnastiekvereniging Old Forward, Frederiksoord (na 1945 tot ?)
Albert Naber, leider ....-....    
Naar boven
Voetbalvereniging Door Oefening Sterk (DOS), Frederiksoord (vanaf 1922 tot 1925)  
Aangesloten bij de Noord-Centrale Voetbalbond (N.C.V.B) in 1924      
Naar boven
Handbalvereniging (... x 1948 x ....)
Van deze vereniging is verder nog niets bekend, moet mogelijk in Vledder geplaatst worden.      
Naar boven
Wandelvereniging (.... x 1948 x ....)
Van deze vereniging is verder nog niets bekend, moet mogelijk in Vledder geplaatst worden.      
Naar boven
Padvinderij G.A van Swietengroep I en II, Frederiksoord
eerste periode 1946-1958   Roelof Wuite, oprichtingscommissie lid, 1959-1960
Peter Leutscher, oprichter, 1945-... Bé Wanningen, leiding, 1960-....  
Lies Meier akela, 1945-1946-.... Bill van Heek, leiding, 1960-....  
Adrianus Celie, hopman, ....-1946 Wim M . van Eisden, hopman, 1960-....
Geke R. Hollema, hopman, 1946-1958 Liesbeth Leenstra-Koning, baloe, ....- 1969
Mw. Hollema, akela, ...-....   Theo de Vries, bagheera, ....-....  
Johan Frederik (Rob?) Rueb,baloe, 1946-....   Annie van Eisden-Brals, akela, 1965-.....  
Rebekka (Bep) Bult, leidster, 1946-.... Hilly Bijker, akela, 1975-....
Kregen in september 1949 beschikking over eigen onderkomen, blokhut, gebruikten voordien ruimte in voormalige school te Frederiksoord.   Na  1975, in verband met verval, sloop van blokhut.  
tweede periode 1960-1975   derde periode ...-2004-2006-heden  
Marten Hoekstra, oprichtingscommissielid, 1959-1960 Ronald van Pijkeren, leiding, ....-2006-heden  
Eltjo J. de Jonge, oprichtingscommissielid, 1959-1960    
Klik op de logo's voor een tweetal artikelen over de padvinderij in Frederiksoord: 1e en 2e
Naar boven
Korfbalvereniging Frederiksoord  Korfo (ook Corfo, Kosfo) (1910 x 1916- ....)
Van deze vereniging is verder nog niets bekend, Mogelijk stond de club bekend onder de afkorting KOSFO, in 1916 speelde een vereniging uit Frederiksoord onder die naam in de competitie.      
Naar boven
Voetbalvereniging F.S.C. (1932 x 1938)
Was aangesloten bij de Noord-Centrale Voetbal Bond (N.C.V.B.), in 1936 bij de O.C.V.B. nadien weer N.C.V.B. eerste vermelding oktober 1932, toetreding N.C.V.B., laatste vermelding maart 1938 vervallen van clubnaam door ontbinding.      
     
Naar boven
Korfbalvereniging F.S.C. (1913 x 1934)
De afkorting FSC staat voor Frederikoordse Sport Club, voor april 1932 werd de afkorting F.K.C. gehanteerd. Eerste vermelding augustus 1913, laatste vermelding juni 1934, terugtrekking uit competitie.      
     
Naar boven
Nijensleek
Voetbalvereniging Nijensleekse Sport Club (N.S.C.), Nijensleek (vanaf 1934 tot 1937)
Voor mei 1935 was de afkorting N.S.C.. Aangesloten bij de Noord-Centrale Voetbal bond (N.C.V.B.), Eerste vermelding mei 1934, laatste vermelding juli 1937 , royement wegens schuld, in 1938 verval van de clubnaam door ontbinding. Nog geen namen o.i.d. bekend.      
     
Naar boven
Vledder
Korfbalverenigng EMOS (Eendracht maakt ons sterk) Vledder ( .... x tot circa 1965)
Van deze vereniging is verder nog niets bekend      
Naar boven
Tennisclub Burmania, Vledder (11-07-1962 x  heden)
Frank Hettema, mede oprichter, 1962-.... Carel J. Gerritsen,  mede oprichter, 1962-....
Teun Schipper, tennisleraar, 1963-....    
Naar boven
V.V. Sparta (30-04-1933 x 1935 x ....)
Stond bij Drentse Voetbal Bond te boek als  "Vledder", voorloper van VV Vledder   Albert Eleveld, vice voorzitter, 1933-....
Kier Kiers, voorzitter, 1933-.... Herman Puper, vice secretaris, 1933-....  
Henk van Nieuwenhoven, secretaris, 1933-....   Jaap van Rijsten, aanvoerder, 1933-....  
Henk Ekkelboom, penningmeester, 1933-....    
Naar boven
Voetbalvereniging  Vledder (1942 x 1951)
Ging in 1950 samen met v.v. Vledderveen verder als BEW Vledder      
Naar boven
Voetbalvereniging BEW Vledder (1950 x heden)
Ontstaan uit het samengaan van v.v. Vledder en v.v. Vledderveen   Simon Jongebloed, ....-1970-....  
Roelof Veldhuizen, voorzitter, 1950-....   Berend Spikman, ....-1970-....  
Wietze Hoogeveen, penningmeester, 1950-.... Bert Nieland, ....-1970-....
Cees Bouwer, secretaris, 1950-1957- ....   Kier Kiers, ....-1970
Henk Ekkelboom,bestuurslid, 1950-1957-.... Jelle Vos, ....-1970-....  
Albertus (Bertus) Marinus, bestuurslid, 1950-....   Aaldert Wanders, 1974-2013
Albert Eleveld, bestuurslid, 1950-.... Jacobus Dolsma, voorzitter, .... - 2010 - 2014
Freek de Vries, ....-1957-....   Ronny Pit, voorzitter, 2014- heden
Jacobus de Jong, ....-1957-....   Remco Rozeboom, voorzitter, 2019-2017-....
Naar boven
Vledderveen
Voetbalvereniging de Volharding (...-1914-.....)
Van deze vereniging is bij ons verder nog niets bekend      
Naar boven
Voetbalvereniging Vledderveen (1941x 1943,  1946 x 1951) (mei 1964 x heden)
Opgericht in 1941 (speelveld bij Klaas Veldhuizen), in 1943 stilgelegd i.v.m. oorlogsomstandigheden, in augustus 1946 heropgericht. Ging in 1950 samen met v.v. Vledder als BEW Vledder, werd in 1964 heropgericht.   Theunis Veldhuizen, voorzitter, ....-1947-....  
Herman Hoogendijk, bestuurslid, ....-1947-....  
Allardus Oost, bestuurslid, ....-1947-....   Bertus Krol, bestuurslid, ....-1947-....  
Bertus Marinus, bestuurslid, ....-1947-....   Herman van Nieuwenhoven, secretaris, ....-1947-.....  
Jan Hofman, penningmeester, ....-1947-....      
Naar boven
Wilhelminaoord
Jeu de Boules "Onder de eiken" Wilhelminaoord, (1998 x heden)
Van deze vereniging is verder nog niets bekend      
Naar boven
Voetbalvereniging Old Forward, zie bij Frederiksoord
Naar boven

Terug naar nieuwspagina

 *