Artikelen in KerspelStokkies

Klik op de onderwerpen en dorpen in de tabel hieronder en U krijgt direct de gewenste plaats of het onderwerp 

Algemeen Personen Boschoord Doldersum Frederiksoord
Nijensleek Vledder Vledderveen Wilhelminaoord Meerdere Dorpen
    Verenigingsactiviteiten    

Wilt U reageren op een van de artikelen welke hieronder zijn aangegeven klik dan hier, Uw mail gaat dan rechtstreeks naar de redactie commissie.

Voor  het laatst bijgewerkt op: 04-09-2021  

Algemeen

Titel  Auteur  Steekwoorden Nr. Knop
Genealogie en historisch onderzoek. Bart Dragtsma feiten, adressen, technieken 2
Vledderveld aan aanslag ontsnapt Piet de Geus aanleg A 10 gaat niet door 3
Literatuurlijst gemeente Vledder 1939-1945 nvt documentatie overzicht 5
Enkele advertenties uit "Aanpakken" 1945  nvt meldingen feesten 5
Vraaggesprek met het mes op tafel  Jan Kits Nieuwenkamp interviews diverse ooggetuigen WO2 5
Een terugblik, herinneringen aan de oorlogsjaren  Bart Dragtsma/Piet de Geus interviews diverse ooggetuigen WO2 5
Potstroo Piet de Geus dagelijkse kost midden 19e eeuw 10
Operatie Amherst  Piet de Geus samenvatting en herdenking 11
Het jaar van de molens  redactie molens Frederiksoord en Vledder 12
"Veraanderende tieden" Sake Russchen gedicht 12
"Het schoelplein" Sake Russchen gedicht over nostalgisch schoolplein 14
Amerikaans "Drenthe"  redactie Drenthe in Amerika, reduce speed. 14
Een gekozen weg  Piet de Geus Amerikaanse bommenwerper stort neer. 15
Een gekozen weg, een aanvulling op het artikel hierboven Bart Dragtsma Amerikaanse bommenwerper stort neer. 16
Een wandeling door Nederland  redactie verslag van bezoek aan onze streek. 15
Zwemmen als een vischje Wil Schackmann "dramatische" gebeurtenis in de kolonie 16
Ontstaan  van de gemeente Westerveld Roelof van der Veen Ontstaansgeschiedenis 19
65 jaar na de bevrijding Piet de Geus Oorlogsherinneringen van Henk Dupon 20
Het beroep van scheper Bart Dragtsma Omschrijving werkzaamheden 20
Streektaal in de Drentse literatuur Henk Nijkeuter aanvulling op door hem gehouden lezing 20
Van maegies tot vrouwluden Tiny Bethlehem/Jan Kits Nieuwenkamp Hoe het vroeger ging 21
De tram die niet langs Vledder mocht Jan Kits Nieuwenkamp Vervoer in de v.m. gemeente 22
Henk Dupon verteld verder Piet de Geus Oorlogsherinneringen van Henk Dupon 22
Kerstmis, 70 jaar geleden Tiny Bethlehem/Piet de Geus beschrijving gebruiken 22
Een Moedercursus in 1929 Gert Kiers cursus door kruisverenigingen 22
Het onderwijs in de vrije koloniŰn van de M.v.W. Wim van Weert onderwijs 23
Vledder en zijn prehistorie Tiemen Stuiver archeologie 23
Golla Gert Kiers beschrijving kinderspel 24
De eerste televisie in Vledder Wim Stuiver herinnering 24
Van de redactie Tiemen Stuiver Bijschriften van in nummer 26 geplaatste foto┤s 27
Blaas mij wat in mijn Haarlemmer kont Wil Schackmann gebeurtenis in de kolonie 28
4 mei 2012, Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog, Roelie de Vries- Eleveld gedicht, herplaatst in nr. 32 i.v.m. incompleetheid 29
De gedenkplaat en zijn namen Jaap Schipper beschrijving namen op gedenkplaat monument 29
De oorlog houdt op   akte van overgave 1945 29
Bevolkingsgroei van de gemeente Vledder sinds 1795 Gert Kiers ontwikkelingen en achtergronden 30
Drenthe, een zwarte bladzijde Tiemen Stuiver interview met in NAD te Vledder ge´nterneerde 31
Kolonie Landarbeid (te Zorgvlied) Paul Gols/Piet de Geus beschrijving van een heropvoedingskamp 31
Sinterklaaslied W. Blomsma wat de titel zegt 37
Witte Kerst Tiemen Stuiver Sfeer verhaal over periode St. Nicolaas/ Kerstmis 1950 37
Donderdag 12 april 1945, ca. 11.00 uur Bertus Jager Herinnering aan daadwerkelijk moment van de bevrijding 38
De Franse kaarten van Drenthe 1811-1813 R. J. van der Veen Beschrijving/samenvatting van een in ons bezit zijnd boekwerk 39
Blitz en Mos P. de Geus Enkele feiten over de fam. Blitz en bemoeienis van Jan Mos met hen 1942-1943 41
De Vledder Aa K.T. van Dijk Jeugdherinneringen 42
Zelf speelgoed maken K.T. van Dijk Jeugdherinneringen 42
De normalisatie van de Vledder en Wapserveense Aa Joop Haverkort Beschrijving van verloop en werkzaamheden. 43
Twee opstellen uit de tweede Wereldoorlog GabriŰl Verboom / Tiemen Stuiver Beschrijving bevrijding en terugkeer personen 44
De Maatschappij van Weldadigheid als voorloper Jan Adams diverse facetten van de M.v.W. i.h.k.v. o.a. armoede bestrijding 45
Uit de oude doos: De rooie koe van Dirk van Strik K.T. van Dijk beschrijving oud gebruik bij festiviteiten en ten gehore gebracht lied 45
De Maatschappij van Weldadigheid als voorloper deel 2 Jan Adams diverse facetten van de M.v.W. i.h.k.v. o.a. armoede bestrijding 46
Herinneringen aan WO II  in Vledder, deel 1 Jaap Schipper, Klaas T. van Dijk Herinneringen van diverse personen aan die tijd. 46
Herinneringen aan WO II  in Vledder, deel 2 Jaap Schipper, Klaas T. van Dijk Herinneringen van diverse personen aan die tijd. 47
Herinneringen aan WO II  in Vledder, deel 3 Jaap Schipper, Klaas T. van Dijk Herinneringen van diverse personen aan die tijd. 48
Herinneringen aan WO II  in Vledder, deel 3 Jaap Schipper, Klaas T. van Dijk Rectificatie van in nr 8 geplaatst artikel 49
Het laatste oorlogsjaar in Vledder Nelleke Ridders Persoonlijke herinneringen aan die tijd 50
Honger in Amsterdam - Terug naar Vledderveen Henk Dolstra Persoonlijke herinneringen aan oorlogsjaren 50
Lambert ten Oever, zijn oorlogsverhaal Fedde Pruiksma Oorlogsjaren in Boschoord 50
Het boerenleven in Vledder en naaste omgeving Klaas T. van Dijk Periode na WO II tot voor ruilverkaveling 51
De Spaanse Griep in de gemeente Vledder Gert Kiers Een andere pandemie, beschrijving 52
De andere wandeling Maarten C. Hoff Wandeling langs diverse begraafplaatsen in gemeente Vledder 52
  naar boven      
Boschoord
Titel  Auteur  Steekwoorden Nr. Knop
De school van Boschoord   Piet de Geus ontstaan en gebruik van het schoolgebouw 8
Boschoord, onvoltooide kolonie Hans Salverda korte geschiedenis omschrijving 36
De van Olphens in Boschoord Gerda van Olphen familie geschiedenis 46
  naar boven      
Doldersum
Titel  Auteur  Steekwoorden Nr. Knop
Een grensincident bij Doldersum Bart Dragtsma smokkel en opsporing 1
Een gifmoord in Doldersum   Bertus Jager onderzoek en rechtspraak 4
Huenderweg   Jan Kits Nieuwenkamp serie: van lanen, straten en wegen 7
Een gifmoord in Doldersum, een vervolg  Hansje Kits Nieuwenkamp de rechtspraak eromheen 13
Snels Hutte      Jan Kits Nieuwenkamp aanvulling op een eerder artikel in nr 1 13
Burgerinitiatief aanleg verharde wegen, deel 1 Jan Kits Nieuwenkamp serie: van lanen, straten en wegen 16
Doldersum, de naam Tiemen Stuiver beschrijving herkomst plaatsnaam 31
Barre winter 1963 Tiemen Stuiver Het vrijmaken van de weg Vledder-Doldersum 40
  naar boven      
Frederiksoord
Titel  Auteur  Steekwoorden Nr. Knop
Padvinderij in Frederiksoord, deel 1 Wim van Eisden door de oud-hopman 1
Padvinderij in Frederiksoord, deel 2 Wim van Eisden door de oud-hopman 3
De geschiedenis van de Floralia te Frederiksoord Fred Verbaan thema nummer over bloemencorso 6
Het begin van het corso in Frederiksoord  T.H. Veen ingezonden brief over thema nummer  7
Westerbeeksloot                   Bart Dragtsma vroegere naam van Frederiksoord 11
Omzwervingen van de bloembakken bij de dokterswoning. Klaas Leeuw achtergrond verhaal 17
Geen schot meer op de schietbaan Hijlco Komen restauratie 24
Op de tuinbouwschool om de oorlog Hans H. Niemeijer Herinneringen 24
Oorlogswintertocht naar Frederiksoord 23/27-01-1945 Hans H. Niemeijer Herinneringen aan reistocht door moeder van 25
Het Kiemhuis te Frederiksoord Roelof van der Veen Geschiedenis van ontstaan en gebruik 27
Het Postkantoor Frederiksoord Tiemen Stuiver Geschiedenis van 32
Van een herberg naar een hotel Tiemen Stuiver Geschiedenis van hotel Frederiksoord 33
VOLDGAVST en BEGAVST Tiemen Stuiver Geschiedenis leerlingenvereniging tuinbouwschool 34
Lezersreactie en aanvullingen op bovenstaand artikel Jan Nijman Aanvullende info en correcties. 35
Erica, 125 jaar toneel Tiemen Stuiver Geschiedenis toneelvereniging 35
Thomasvaer en Pieternel Redactie terugblik 1988 37
Mest voor de Maatschappij Hans van Eeden Een verhaal uit de begintijd van de Maatschappij van Weldadigheid 38
Gemengd koor Frederiksoord Piet de Geus Van oprichting tot opheffing na 75 jaar 49
Goud van oud Gert Kiers Oprichting en eerste jaren vv Old Forward 52
  naar boven      
Nijensleek
Titel  Auteur  Steekwoorden Nr. Knop
Nijensleek op de wereldkaart Jan Kits Nieuwenkamp kinderkamp de Hertenhoeve 1
Dorpshuis Griet'nsteede    Fred Verbaan brief van de bedenker van de naam 10
Gereformeerde kerk van Vledder te Nijensleek   dl 1 Jan Kits Nieuwenkamp oprichtingsgeschiedenis en bouw 10
Gereformeerde kerk van Vledder te Nijensleek   dl 2   Jan Kits Nieuwenkamp nieuwbouw, Verleur en Samuel 11
Rectificatie op dl 2 van Ger. Kerk te Nijensleek  redactie rectificatie en aanvulling 12
Zomerhuisje op de Delle Geert Beuving herinneringen aan 25
Een oude bakkerij in Nijensleek Tiny Bethlehem/Piet de Geus her verleden van de bakkerij van fam Buit 26
Een oude slagerij in Nijensleek Tiny Bethlehem/Piet de Geus her verleden van de slagerij van fam IJdel 30
Nijenslekers schaatsen overal Redactie het schaatsen in Nijensleek 37
Transportbedrijf Jaap Mos Piet de Geus Geschiedenis van het bedrijf 43
Vrachtauto ongeluk transportbedrijf Jaap Mos Piet de Geus Aanvulling op in KS 43 geplaatst artikel 45
Een internationaal succesvolle veefokkerij: Oostindie Piet de Geus/Gert Kiers beschrijving 47
De mammoeten van Nijensleek Geert Veld de vondst van mammoet resten in Nijensleek, 1987 48
Herdenking luchtgevecht1944 bij Nijensleek Geert Veld Bij monument bij CBS de Bron 48
  naar boven      
Personen
Titel  Auteur  Steekwoorden Nr. Knop
Leendert en Simon Pronk deel 1 Fred Verbaan Scheveningse familie kolonist in Drenthe 4
Leendert en Simon Pronk deel 2  Fred Verbaan Scheveningse familie kolonist in Drenthe 7
De familie van Vledder Jan Kits Nieuwenkamp oorsprong van de familienaam 7
A.L. Lesturgeon     naar L. Lambregts persoonsbeschrijving van deze dominee 9
Waar zijn ze toch gebleven? (familie Smilda) Evert M. Smilda familiegeschiedenis Smilda 11
Jan van der Heide     Piet de Geus verzetsstrijder, overleden in Dachau 14
Boswachter, A. Vogelzang    Piet de Geus levensverhaal 19
Jaap Does, kunstschilder te Vledder Roelof van der Veen Korte beschrijving 20
P.W. Janssen als weldoener Jan Kits Nieuwenkamp Korte beschrijving 21
Het geheugen van: Jo Dekker Tiemen Stuiver Herinneringen 24
In memoriam Kaspar Bovenkamp Roelof van der Veen Herinneringen aan Kasper Bovenkamp 24
Het geheugen van: Bartje Wuite Tiemen Stuiver Herinneringen 25
Het geheugen van: Klaas Tortel van Dijk Tiemen Stuiver Herinneringen 27
Het geheugen van: Jo Hartsuiker-Bouwer Tiemen Stuiver Herinneringen 27
Het geheugen van: Jacob Barelds Tiemen Stuiver Herinneringen 28
Cors Meindert Beun Klaas Tortel van Dijk Lzn persoonsbeschrijving 28
Het geheugen van: Annie Bollen Tiemen Stuiver Herinneringen 29
Moedige Strijders Wim Stuiver/Piet de Geus Herinneringen 29
Het geheugen van: Arend Veeloo Tiemen Stuiver Herinneringen 30
Het geheugen van Jan Hof Tiemen Stuiver Herinneringen 31
Het geheugen van Hermientje Oost Tiemen Stuiver Herinneringen 32
Het geheugen van Jan Speelman Tiemen Stuiver Herinneringen 33
Het geheugen van Andries de Vries Tiemen Stuiver Herinneringen 34
Het geheugen van Leida van Dijk Tiemen Stuiver Herinneringen 35
Het geheugen van Harry Veldhuizen Tiemen Stuiver Herinneringen 36
Het geheugen van Roelie de Vries-Eleveld Tiemen Stuiver Herinneringen 37
Het geheugen van Harald Janson Tiemen Stuiver Herinneringen 38
Zuinigheid en vlijt, mw. Jo de Wit-Grit Gert Kiers Herinneringen en verhalen uit 95 jaar leven 38
Het geheugen van Bettie Oostindie Tiemen Stuiver Herinneringen 39
Het geheugen van Jan Mensink Tiemen Stuiver Herinneringen 40
Het geheugen van Monique Molenaar Tiemen Stuiver Herinneringen 41
Een burgemeester in de arena van Vledder: Maurits de Milly Maarten C. Hoff Een burgemeester en zijn strijd voor een school 42
Het geheugen van Herman Spikman Tiemen Stuiver Herinneringen 42
Het geheugen van Ben Eleveld Tiemen Stuiver Herinneringen 43
Femmegien Veenhof Henk Luning Korte levensbeschrijving en verloop na brandstichting met ter dood veroordeling 44
Femmegien Veenhof Jacob de Weerd Reactie op het in KS 44 geplaatste artikel 45
Het geheugen van Tiemen Stuiver Tiemen Stuiver Herinneringen 44
Een NSB burgemeester in Vledder Tiemen Stuiver levensbeschrijving 45
Het geheugen van Tiny Bethlehem - van der Schoot Tiemen Stuiver Herinneringen 45
Hans Kuiper, een regionale kunstenaar Piet de Geus levensbeschrijving 46
Hans Kuiper, een regionale kunstenaar Piet de Geus Kleurweergave van bij bovenstaand artikel geplaatste afbeeldingen 46
Reactie op het in KS 46 geplaatste artikel L. van der Linden Reactie op in KS 46 geplaatst artikel 47
Het geheugen van Thijs Winters Tiemen Stuiver Herinneringen 46
Genealogie van tien geslachten Eleveld Ben en Koop Eleveld Genealogisch overzicht 47
Het geheim van meester Marten Hoekstra. Bart Lankester achtergronden afkomst 48
Het geheugen van: Gina Schipper-Bleeker Tiemen Stuiver Herinneringen 48
Eltjen de Jonge, een jonge ambitieuze burgemeester van Vledder, 1957-1964 Tiemen Stuiver Herinneringen 49
Een leven in de zorg Henk Dolstra Levensloop van J.H. Veldhuizen 49
Het geheugen van: Janneke de Jonge Tiemen Stuiver Herinneringen 49
In memoriam Jan Bethelehem Gert Veld Herinneringen aan Jan Bethelehem 49
Erelidmaatschap Rien Krijnen Gert Veld Uitreiking erelidmaatschap Rien Krijnen 50
Het geheugen van: Cees Hesse Tiemen Stuiver Herinneringen 50
Samenstel, Piet de Geus en Tiemen Maarten C. Hoff Dubbel interview n.a.v.  hun afscheid als redactielid 51
  naar boven      
Vledder
Titel  Auteur  Steekwoorden Nr. Knop
Rondje Vledder A. Jager / K. Bovenkamp wandeling historische gebouwen 1
Ontsnapping van een oorlogsvlieger F.J. Gerritz Sr. neerstorten, onderduiken, ontsnappen 2
Reeweg-Lijkenweg Jan Kits Nieuwenkamp serie: van lanen, straten en wegen 3
Pril toerisme in Vledder     A. Weiland-Visser begin camping Adelhof 4
Grebbeberg               Tiemen Stuiver relaas over Pieter Jan Stuiver 5
Herinneringen uit de oorlogsjaren Sake Russchen eigen verslag, onderwijzer te Vledder 5
De naam Vledder   redactie waar komt de naam vandaan 7
Kinderen herdenken             redactie gedichten kinderen "De Hoekstee" 7
Wapen van Vledder       redactie heraldische beschrijving 7
Knopen werden centen                Bart Dragtsma streepgooien of centjeplijen 7
Booractiviteit in het Vledderveld Piet de Geus aspecten rondom proefboring gas 8
Veldnamen (toponiemen)                redactie uitleg straatnamen in wijk de Rolle 9
De Johannes de Doper Kerk te Vledder         P.J.F. van Oeffel in de serie "Kerken" 9
Dorpsonderzoek Vledder       Bart Dragtsma onderzoeksgebied en uitvoering 10
Streekverbeteringen bracht veel goeds voor Vledder         John Boersma verslag bijeenkomst "Dikke Verhalen" 10
Ommetje Lange Wanden Roelof van der Veen wandelroute in ontwikkeling 12
Lesturgeonplein Jan Kits Nieuwenkamp serie: van lanen, straten en wegen 14
DLG afd. Vledder en "Eendracht" (herdruk in afl. 17) Fred Verbaan ontstaan, geschiedenis en functies 16
Plaatselijk bureau en Distributiekantoor Piet de Geus interview met medewerkster Alie Brals 16
Plaatselijk bureau en Distributiekantoor, aanvullingen Piet de Geus aanvullingen door Wob Beute 17
Toneelvereniging Lesturgeon 125 jaar Luuk Groen korte beschrijving van o.a. historie 17
Een bewoner van het kamp a/d Lange Wanden vertelt Anne Kroesen gang van zaken en gebeurtenissen in kamp 18
Toch een oorlogsmonument Jan Kits Nieuwenkamp achtergronden monument bij Museums 18
Dorpsonderzoek Vledder      dl 2 Jan Kits Nieuwenkamp ontwikkelingswerk in de dop 19
Dorpsonderzoek Vledder      dl 3 Jan Kits Nieuwenkamp ontwikkelingswerk in de dop 20
Het waterschapsgebouw in Vledder Gert Kiers ontstaansgeschiedenis 20
Vledderweg 25 (Miramar) Gert Kiers ontstaansgeschiedenis 21
Dorpsonderzoek Vledder      dl 4 Jan Kits Nieuwenkamp ontwikkelingswerk in de dop 21
Het begraven van kolonisten Jan Kits Nieuwenkamp regelingen betreffen het begraven 21
Kamp Vledder, Steunpunt voor Bijzonder jeugdwerk Jan Kits Nieuwenkamp functie van kamp Vledder na 1970 22
Het woonwagen kamp aan de Solweg P. de Geus-Tiny Bethlehem geschiedenis van het kamp 23
Behoud voormalige lijkenhuisjes op begraafplaats Roelof van der Veen achtergronden 24
Het vroege voetbal in Vledder Gert Kiers geschiedenis BEW 25
Hoe God verdween uit Vledder Tiemen Stuiver beschrijving veranderingen 26
Een geheime gang deel 1 Tiemen Stuiver ondergrondse gang  in Vledder? 27
Een geheime gang deel 2 Tiemen Stuiver ondergrondse gang  in Vledder? 29
Stichting exploitatie zwembad Vledder is 50 jaar G. Tolman-Nieuwenhuizen beschrijving ontstaan en vervolg zwembad Vledder 30
Kringgrep-urnenveld bij Vledder Ernest Mols beschrijving bodemvondsten in urnenveld 33
Garage Koopmans Rients Koopmans beschrijving vanaf het ontstaansbegin 34
De winkel van Keizer Tiny Bethlehem-Piet de Geus Opkomst tot en met het einde van de winkel 35
Gonne Fukke en Lodewijk Redactie Geschiedenis ijsbaan in Vledder 37
Niets te dol voor de oliebol Tiemen Stuiver Reilen en zeilen van de oudejaarsvereniging 38
CafÚ Jager, annex logement, winkel en melkfabriek Piet de Geus. Geschiedenis tussen 1873 en 1956 39
Nederlands Hervormde Vrouwen Werkgemeenschap Vledder, toen en nu. Tiemen Stuiver Geschiedenis tussen oprichting 1952 en nu 39
De armenkamertjes van Vledder, 1868-1963 Maarten C. Hoff Geschiedenis armenbehuizing in Vledder 40
Gepast werken tot heil der jeugd Maarten V. Hoff Lager onderwijs in Vledder, 1851-1901 41
't Pietersveentie, een pingoru´ne Klaas T. van Dijk Ontstaan en recente geschiedenis van de pingoru´ne 41
Padjelanta Tiemen Stuiver Reisverslag en hommage aan familie Ipema 43
Brink te Vledder Tiemen Stuiver Geschiedenis, wetenswaardigheden 46
Uit de oude doos- Een schot in de rug Klaas T. van Dijk Verhaal uit jeugdjaren dat gelukkig redelijk goed afliep 48
Ruilverkaveling in de voormalige gemeente Vledder Maarten C. Hoff Achtergronden etc. 51
Een dreigende ontgroening op een warme zomer avond Klaas T. van Dijk Gebeurtenis in Vledder 52
  naar boven      
Vledderveen
Titel  Auteur  Steekwoorden Nr. Knop
Brandstof in Vledderveen 1940-1945 Piet de Geus brandstofvoorziening in de oorlog 1
Ruim 200 jaar Vledderveen, deel 1  Piet de Geus geografische geschiedenis 4
Schoolpad - Jodenweg Jan Kits Nieuwenkamp serie: van lanen, straten en wegen 5
Ruim 200 jaar Vledderveen deel 2        Piet de Geus sociale geschiedenis 7
Vledderveen vroeger. Jan Kits Nieuwenkamp div. interviews oud -vledderveners 9
Kaart van Oud Vledderveen Theun Veldhuizen alle percelen uit die tijd genummerd 9
Jan Wapstraweg Jan Kits Nieuwenkamp serie: van lanen, straten en wegen 10
Het winkelbestand vroeger  Theun Veldhuizen en andere wetenswaardigheden 12
De Hervormde kapel Eben Haezer  Fred Verbaan gemeenschap, bouw, gebruik 13
Oproep reŘnie "de Heidehoek"Vledderveen            redactie infomatie 14
75 Jaar ontmoeting in Vledderveen            Harry Veldhuizen hoe gebouw "Samen een" tot stand kwam 15
Aanloop naar"de Heidehoek"Vledderveen redactie Korte omschrijving geschiedenis school 18
Ode aan Mannes' poel Albert Hofman gedicht 30
Turfgraverij in Vledderveen Redactie o.a. transcriptie van oude tekst over de turfgraverij in de koloniŰn 36
IJsvereniging Nieuw Leven Piet de Geus geschiedenis van de ijsbaan 37
De winter van 1963 in Vledderveen Piet de Geus Sfeertekening 40
Huisvlijt in Vledderveen Henk Dolstra Beschrijving thuiswerk, bewerking van artikel uit 1898 49
  naar boven      
Wilhelminaoord
Titel  Auteur  Steekwoorden Nr. Knop
Ontstaan Dorpshuis Wilhelminaoord redactie ontstaan en ontwikkelingsfase 1
Boergrup-Turfpad Jan Kits Nieuwenkamp serie: van lanen, straten en wegen 2
De winkel van Verhagen Bart Dragtsma ook in Nijensleek, familie geschiedenis 3
De Rooms-Katholieke parochie  Fred Verbaan geschiedenis van een parochie 8
De "Koloniekerk" te Wilhelminaoord  Hansje Kits Nieuwenkamp laatste aflevering kerkserie 14
School in bos Jan Kits Nieuwenkamp Rustoord II t.b.v. Haagse scholieren 16
Opening van Holthe tot Echtenstraat   gebeurtenis 19
Rotan meubelfabriek Hoekstra Piet de Geus Opkomst en ondergang 21
Ons Dorpshuis Wilhelminaoord 100 jaar Piet de Geus korte geschiedenis van het huis. 35
De RK begraafplaats in Wilhelminaoord Gert Veld korte ontstaans geschiedenis van de begraafplaats 48
  naar boven      
Dorp en -ook- gemeentegrenzen overschrijdende artikelen
Titel  Auteur  Steekwoorden Nr. Knop
De eerste bewoners van het Vledderveld Piet de Geus rendierjagerskamp, vindplaats 2
Grensoverschrijdende wegen Jan Kits Nieuwenkamp behandeld worden 8 wegen 4
50 jaar bevrijding Gemeente Vledder, 11 april-7 mei 1995  G. v.d. Heide/Roelof van der Veen verslag viering 50 jaar bevrijding 5
De Kaart van Pijnacker    redactie oudste geografische kaart van  Drenthe 7
Ruilverkavelingswegen  Jan Kits Nieuwenkamp serie: van lanen, straten en wegen 8
Van karnhoek naar boterfabriek   Bart Dragtsma ontwikkeling van de zuivel industrie 8
De marken Doldersum, Nijensleek en Vledder. Bart Dragtsma ontwikkeling en werking van marken 9
De gezondheidszorg in onze streken. dl 1   Philip Boot de 19e eeuw 11
De gezondheidszorg in onze streken. dl 2 Philip Boot de 20e eeuw 12
Geschiedenis van het Vledderveld    Piet de Geus ontstaan en ontwikkeling 12
Straatnaamgeving binnen de vm gemeente Vledder Jan Kits Nieuwenkamp doorlopende nummering per dorp 13
Burgerinitiatief aanleg verharde wegen     deel 2 Jan Kits Nieuwenkamp serie: van lanen, straten en wegen 17
Dorpsonderzoek Vledder Jan Kits Nieuwenkamp gang van zaken rond dit onderzoek 18
Mijn vriend in Vledder behoort tot de anti-partij Wil Schackmann Achtergronden bij keuze vestigingsplaats MvW 22
De drie diepvrieskluizen Piet de Geus Centrale diepvries opslag voor inwoners 28
Veenbranden en boekweit Gert Kiers Branden en gevolgen 32
Onderwijs in gemeente Vledder, 1900-1930 Maarten Hoff Diverse ontwikkelingen 44
  naar boven      
Vereniging
Titel  Auteur  Steekwoorden Nr. Knop
De gemeente Vledder John Boersma verslag Dikke verhalen 11-02-2007 11
Bakkiesmensen en onderwijs Toos Posthumus verslag Dikke verhalen 17-02-2008 14
Co÷peraties Toos Posthumus verslag Dikke verhalen 22-02-2009 17
Van het bestuur Roelof van der Veen overzicht activiteiten van de vereniging 18
Van het bestuur Roelof van der Veen overzicht activiteiten van de vereniging 19
Hoe Vledder veranderde in de afgelopen 50 jaar Toos Posthumus verslag Dikke verhalen 25-10-2009 19
Jeugdherinneringen Toos Posthumus verslag Dikke verhalen 21-02-2010 20
Van het bestuur redactie Nalatenschap L.Lambregts 20
Deelname aan zomerfair 06-06-2010 Roelof van der Veen Deelname aan zomerfair 21
Record aantal bezoekers Toos Posthumus verslag Dikke verhalen 07-11-2010 22
Najaarsbijeenkomst 21-10-2010 Roelof van der Veen Najaarsbijeenkomst 22
Thema: voortgezet onderwijs Roelof van der Veen verslag Dikke verhalen 27-02-2011 23
Thema: Vledder in en de zestiger jaren Roelof van der Veen verslag Dikke verhalen 13-11-2011 25
Najaarsbijeenkomst 20-10-2010 Roelof van der Veen Najaarsbijeenkomst 25
Thema: De Hoek, vroeger en nu Roelof van der Veen verslag Dikke verhalen 19-02-2012 26
Algemene ledenvergadering 19-04-2012 Roelof van der Veen Algemene ledenvergadering 27
Zomerfair 03-06-2012 Roelof van der Veen Deelname zomerfair Vledder 27
Sinterklaas bezoek Roelof van der Veen verslag Dikke verhalen 18-11-2012 28
Najaarsbijeenkomst Roelof van der Veen verslag 28
Sneupersmiddag 23-09-2012 Roelof van der Veen verslag 28
Oosteinde Roelof van der Veen verslag Dikke verhalen 03-03-2013 29
van Royenlaan-Middenweg Toos Posthumus verslag Dikke verhalen 20-11-2016 40
Vledderweg Toos Posthumus verslag Dikke verhalen 05-03-2017 41
ALV dd. 09 november 2017 Gerda Blomsma impressie vergadering 43
Vledderweg 2e deel Toos Posthumus verslag Dikke verhalen 17-11-2017 44
Het ontstaan van Dikke Verhalen John Boersma Hoe het begon 44
20 jaar bestaan Dikke Verhalen Gerda Blomsma verslag Dikke verhalen 11-03-2018 44
Algemene ledenvergadering 25-04-2018 Gerda Blomsma verslag van de vergadering 45
Algemene ledenvergadering 27-06-2018 Gerda Blomsma verslag van de vergadering 45
Algemene ledenvergadering 24-10-2018 Gerda Blomsma verslag van de vergadering 46
Dikke Verhalen nov 2018 en mrt 2019 nb Verslag van twee bijeenkomsten 47
Lichtjes op oorlogsgraven 2018 Gert Veld Verslag van activiteit 47
Impressie ALV 25-04-2019 Gerda Blomsma korte indruk van de bijeenkomst 48
 ALV 23-10-2019 Gerda Blomsma verslag van de bijeenkomst 49
Dikke Verhalen 17-11-2019 Gerda Blomsma verslag Dikke verhalen 17-11-2019 49
Dikke Verhalen 08-03-2020 Gerda Blomsma verslag Dikke verhalen 08-03-2020 50
Van de redactiecommissie Gert Kiers Afscheid twee redacteuren 50
Wisseling van de wacht Gerda Blomsa Bestuurswisselingen 52
naar boven
Terug naar nieuwspagina