Oorlogsmonumenten

 

Nijensleek, monument gevallenen voor CBS de Bron aan de Hoofdweg

 
Boven de regio Nijensleek heeft op 15 augustus 1944 een luchtgevecht plaats gevonden tussen uit Duitsland terugkerende geallieerde bomenwerpers en duitse jachtvliegtuigen. Een van de aan de gevechten deelnemende vliegtuigen, een Messerschmitt BF109, werd geraakt en is daarna recht tegenover de school in een weiland in de grond geslagen. Een ander,een Liberator B24H, stortte vlak bij de Steenwijker Aa neer.

Nadat begin mei 2008 wat verkennend graafwerk is verricht op de plek van het vlak bij de school neergestorte toestel werd eind mei 2008 het grootser aangepakt en hoewel in de eind veertiger en begin vijftiger jaren al veel is weggehaald -oud ijzerhandelaren?-, zijn er toch wat restanten gevonden.

Op initiatief van de toenmalige schooldirecteur, Anne van der Giessen, is op het pleintje voor de christelijke basisschool "de Bron" aan de Hoofdweg te Nijensleek een monument geplaatst ter nagedachtenis aan de bij dit luchtgevecht omgekomenen. De onthulling vond plaats op 15 augustus 2008, precies 64 jaar na dato, en werd verricht door een viertal personen. Als eerste Berend Jubbega, hij was ooggetuige van het neerstorten, dan een tweetal leerlingen van de school, Wilma Bennen en de jongste leerling van de school en tevens achterkleinzoon van Berend Jubbega: Robert Jubbega. En de vierde man was de wethouder van de gemeente Westerveld, Homme Geertsema.
In het monument is een opgegraven restant van de Messerschmitt verwerkt.
 
Voor een wat uitgebreidere omschrijving van de gebeurtenissen toentertijd zie: "De regio tijdens de Tweede wereldoorlog" auteur W. H. de Vries, pagina 77 e.v.
 
Op de site zijn een tweetal artikelen te vinden die een uitgebreid licht werpen op de gebeurtenissen op die dag, zij werden gepubliceerd in Kerspelstokkies nr 2 en nr 15, klik op de iconen hieronder
    
Voor een paar foto's welke genomen zijn van de opgraving en een paar gevonden restanten, klik op icoon hieronde
Voor een aantal opnamen van het Amerikaanse toestel: klik op icoon hieronder
 
 
 
 
John Suchiu Robert Richard Abbott Jerome R. Samburg Lowell D. Stiles William B. Gatlin Mervin Louis Ransom
 
Arthur Palladino Frederick James Gerritz Emile G. Piazza Edward A. Dobran Rudolf Schierghofer
 
Klik op de portretfoto's voor een grotere afbeelding een wat gegevens.
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

*** foto nr: 2641-1, 2641-2, 2641-3 (muv portretfoto's)