Overige monumenten

 

Nijensleek, herinnering aan actie groenvoorziening.

 
Dit monument herinnert aan een actie van BOKD, dorpsgemeenschap Nijensleek en gemeente Vledder waarbij het de bedoeling was de verschillende dorpskernen op te peppen ten aanzien van de groenvoorzieningen. De steen is geplaatst op 01-12-1990 ter hoogte van huisnummer 17 aan de Hoofdweg te Nijensleek. BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe) is een organisatie waarbij zo'n 130 dorpsbelangenorganisaties zijn aangesloten en die in 1985 het idee "Dorp in het groen" lanceerde uit bezorgdheid over het wel en wee van de hoogstamfruitbomen. Dit vanuit landschappelijk zicht maar ook het voortbestaan van oude fruitrassen stond als doel voor ogen. Het werd wat ruimer uitgevoerd in die zin dat ook erfbomen, hagen en singels werden meegenomen. Bewoners konden een beplantingsplan voor hun erf indienen evenals voorstellen voor de openbare ruimte. Na toetsing en met veel zelfwerkzaamheid van de bewoners werd een en ander dan gerealiseerd.
 
 
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

*** foto nr: 2662-1, 2662-2