NTM Tram
 
Frederiksoord
 
 
 

Deze aanzichtkaart is in 1918 verstuurd, plaats van de opname is precies voor hotel Frederiksoord. Dit hotel fungeerde vanaf de opening van de lijn ook als kaartverkooppunt en wachtkamer. Na de wisseling van de pachter van het hotel per 01-05-1916 nam bakker Spikman de kaartverkoop over, de wachtkamer functie kon daar slechts zeer beperkt worden verleend hetgeen tot vragen in de gemeenteraad van Vledder leidde.  
Jaartal: tussen 1914 en 1918 Foto: Maatschappij van Weldadigheid
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
*** foto.nr.: 913