Persoonsblad

Datum foto:  
Naam:  Johan Diederik Aukes (ook Johan Diederich Aukes)
Geb:  19-06-1811 te Amsterdam (doopdatum)
Ovl:  27-01-1882 Haarlem
Geh: 09-11-1835 Vledder, Geessien Hendriks Jubbinga, 13-11-1808 (doopdatum) Westerbeeksloot, na 1870 (ook Geesje Hendriks Jubbinga)
Ber:  onderwijzer
Bijz: kwam op 08-03-1821 als kolonisten zoon naar Frederiksoord waar zijn vader later de functie van wijkmeester vervulde.. Hij vervulde de functie van ondermeester in de school te Frederiksoord vanaf 01-10-1831, vanaf 27-08-1832 als onderwijzer op contractbasis en vanaf 01-07-1833 als ambtenaar in vaste dienst tot 1863. Vanaf 01-07-1863 was hij hoofd van de school. Hij vertrok op 15-02-1865 naar Haarlem. In Haarlem werd hij "Burgerweeshuis vader"
Opm:  zijn zoon Hendrik Fake werd later schoolhoofd in Nijensleek
Foto:  foto of afbeelding beschikbaar?, mail dan aan: webmaster@fledderkerspel.nl
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
*** Foto nr: