Persoonsblad

Datum foto:  
Naam:  Jan Bijkerk
Geb:  06-01-1891 Nijensleek, gemeente Vledder
Ovl:  27-08-1956 Vledder
Geh:  
Ber:  
Bijz: benoemd tot lid van de tijdelijke gemeenteraad Vledder per 22-10-1945, gekozen gemeenteraadslid in de voormalige gemeente Vledder, periode 1946-1953, was 31-10-1945 tot ..-09-1953 wethouder. In december 1945 betrokken bij de oprichting van de vereniging dorpsbelang Nijensleek Nut en Genoegen, bestuurlid vanaf 01-12-1945 tot 1953 daarna nog een periode adviserend bestuurslid.
Opm:  
Foto:  foto of afbeelding beschikbaar?, mail dan aan: webmaster@fledderkerspel.nl
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
*** Foto nr: