Persoonsblad

Datum foto:  
Naam:  H. van den Bos
Geb:  
Ovl:  
Geh:  
Ber:  leraar
Bijz: gaf in de periode .... - 01-08-1967 les aan de G. A. van Swieten tuinbouwschool te Frederiksoord in de vakrichting Engelse taal, staatsinrichting, handelsrecht en wetskennis
Opm: precieze data functievervulling niet bekend en de gegeven data dienen dus aangepast te worden.
Foto:  foto of afbeelding beschikbaar?, mail dan aan: webmaster@fledderkerspel.nl
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
*** Foto nr: