Persoonsblad

Datum foto:  05-06-2010
Naam:  Adrianus Kasper (Kasper) Bovenkamp
Geb:  20-11-1935 Vledder
Ovl:  06-07-2011 Vledder
Geh:  H. Ekkels
Ber:  garagehouder
Bijz: in april 2003 mede oprichter van de vereniging 'Fledder kerspel, tot 2006 penningmeester en tot zijn overlijden bestuurslid. Tevens vertegenwoordigde hij vanaf de aanvang het bestuur in de websitecommissie. Ook behoort hij mede tot de oprichters van het fenomeen "Dikke Verhalen" in 1998 en vervulde een functie in het bestuur daarvan tot zijn overlijden.
Opm:  klik op voor foto op jongere leeftijd
Foto:  M.G.N. Krijnen
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
*** Foto nr: 1773