Persoonsblad

Datum foto:  september 1948
Naam:  Gjalt Dupon
Geb:  23-09-1893 Drachten
Ovl:  09-04-1963 Meppel
Geh:  
Ber: rijksveldwachter,per 15-09-1941: marechaussee, gemeenteveldwachter, opperwachtmeester der rijkspolitie
Bijz: vervulde de functie van politieambtenaar in Frederiksoord in de periode 1936 tot 23-09-1948. Nadat er op 27-11-1944 een inval in zijn huis in Frederiksoord had plaatsgevonden door de SD dook hij onder om op 14 april 1945 terug te keren uit Friesland. Hij begon als rijksveldwachter, werd in het begin van de oorlog marechaussee. Na zijn ontslag, door toedoen van de bezetter, werd hij door de toenmalige burgemeester, van Holthe tot Echten, weer in dienst genomen als gemeente veldwachter. Na zijn onderduik periode kwam hij in dienst bij de POD in de rang van opperwachtmeester der Rijkspolitie. Hij was voordien vooral verantwoordelijk voor het gebied in en rond Frederiksoord
Opm: foto is gemaakt in de periode net voor de pensionering op 23-09-1948. Voor meer wetenswaardigheden: "Vledder in de tweede wereldoorlog" door L .Lambregts, pag 119 e.v., alsook "De regio tijdens de tweede wereldoorlog" door W.H. de Vries.

klik op voor foto op oudere leeftijd
Foto:  O. Dupon, Assen
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
*** Foto nr: 2044