Persoonsblad

Datum foto:  
Naam:  Wilhelm Georg Gustav Göring
Geb:  19-11-1832 Berlijn
Ovl:  
Geh:  
Ber:  klerk
Bijz: als klerk in dienst bij de burgemeester van Vledder en bij diens vertrek werd hij als waarnemend secretaris aangesteld vanaf 28-12-1867 tot 01-03-1868. Deze functie werd altijd gecombineerd met die van burgemeester maar door het vertrek van de burgemeester en de ontstane vacature voor de functie dreigde er een periode zonder secretaris te ontstaan. Werd in het Politieblad van 1868 aangegeven als zijnde gezocht wegens "opligting", zou in het bezit zijn van drie paspoorten van miliciens w.o. een van de loteling Marianus Lelonk uit Vledder, lichting 1869. Bedoeld wordt waarschijnlijk Marianus le Loux, ☼ 01-06-1845 Frederiksoord, de naam Lelonk komt in Vledder niet voor.
Opm:  
Foto:  foto of afbeelding beschikbaar?, mail dan aan: webmaster@fledderkerspel.nl
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
*** Foto nr: