Persoonsblad

Datum foto:  13-07-1905
Naam:  Reitze van Giffen
Geb:  11-04-1859 Het Meer (Schoterland)
Ovl:  27-11-1938 Bloemendaal
Geh: 1e huw 24-11-1892 Hemelumer Oldeferd Idskje Visser, ☼ 6-4-1872 Hemelumer Oldeferd, 12-03-1903 Aalst, 2e huw 13-07-1905 Tietjerksteradeel, Merktjen van der Kluft, ☼ 12-11-1888 Kollum , 10-03-1953 Bloemendaal.
Ber:  predikant
Bijz: predikant te Nijensleek van 04-11-1894 tot 27-08-1899, hij vertrok naar Aalst (Betuwe) Voordien was hij predikant te Hemelum/Warns. Was de eerste predikant in Nijensleek.
Opm:  klik op , voor informatie over de kerk te Nijensleek klik op logo:
Foto:  K. van Giffen, Overveen
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
*** Foto nr: 2128