Persoonsblad

Datum foto:  nb
Naam:  Frank Hettema
Geb:  10-11-1929 Amsterdam
Ovl:  
Geh:  C. van de Blankevoort
Ber:  tuin en landschapsarchitect B.N.T.
Bijz: leraar aan de G.A. van Swieten tuinbouwschool te Frederiksoord, vakken: tuintekenen, tuinarchitectuur, plantenkennis (dendrologie), boomteelt, kunstgeschiedenis,later komt daarbij (na vervallen van o.a. boomteelt en plantenkennis) aan de zgn. "Vervolgleergang voor landschapsverzorging en recreatie" de vakken planologie, landschapskennis en kaartlezen. Periode februari 1957 x 01 december 1988 Was in 1962 een van de medeoprichters van de tennisvereniging Burmania te Vledder
Opm:  
Afbeelding:  F. Hettema
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
*** Afbeelding nr: 2439