Persoonsblad

Datum foto:  06-06-2010
Naam:  Albertus (Bertus) Jager
Geb:  
Ovl:  
Geh:  
Ber:  
Bijz: medeoprichter van de vereniging 't Fledder Kerspel en tot 25-04-2013 bestuurslid. Ook behoort hij mede tot de oprichters van het fenomeen "Dikke Verhalen" in 1998, en vervulde daar de functie van voorzitter vanaf 2007 tot 2009, Bestuurslid Groene Kruis, periode ....-1989-..... Lid van de gemeenteraad, namens de GNPK, gemeente Vledder, periode 1974-1998, werd in 1978 niet direct herkozen maar kwam door het tussentijds terugtrekken van P. Kamphuis in 1980 met een onderbreking van twee jaar opnieuw in de raad.
Opm:  klik op voor foto op jongere leeftijd
Foto:  M.G.N. Krijnen
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
*** Foto nr: 2498