Persoonsblad

Datum foto:  nb
Naam:  Jan Cornelis van Konijnenburg
Geb:  1799 Noordwijk-Binnen
Ovl:  01-05-1875 Den Haag
Geh:  
Ber:  directeur
Bijz: directeur van de Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord van 01-07-1829 tot 15-09-1859. Hij werd daarna directeur van de Rijksgestichten Ommerschans en Veenhuizen. Tweede voornaam wordt ook wel of weggelaten of als Corneliszoon aangegeven.
Opm:  klik op  of 
Foto:  uit Waardeel, orgaan van Drentse Historische vereniging
  http://www.drentsehistorischevereniging.nl/
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
*** Foto nr: 2748