Persoonsblad

Datum foto:  nb
Naam:  Johan van Leenhoff
Geb:  27-02-1910 Het Meer (gemeente Schoterland)
Ovl:  
Geh:  Maria Elisabeth jkvr de Ranitz, ☼ Utrecht, 11-02-1958 Zwolle
Ber:  directeur
Bijz: directeur van de Maatschappij van Weldadigheid tussen 1941-1957. Hij werd op 2 december 1944 gearresteerd door de SD en keerde 25 juni 1945 terug. Vanaf 01-11- 1943 tot december 1944 was hij tevens directeur van de G.A. van Swieten Tuinbouwschool, en weer vanaf augustus 1945 tot okt '45, Vanaf 1949 was hij ook commissaris van de Landbouwbank. I.v.m. ziekte van de heer van Leenhoff is er een "overlap" van twee jaren voor wat betreft de functievervulling als directeur van de Maatschappij van Weldadigheid met zijn opvolger de heer Wessels
Opm: .

 klik op  of  voor M.v.W.
 klik op  of  voor Tuinbouwschool
Foto:  betere foto of afbeelding beschikbaar?, mail dan aan: webmaster@fledderkerspel.nl
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
*** Foto nr: 2768