Persoonsblad

Datum foto:  28-03-1990
Naam:  Gerrit van Rossem
Geb:  
Ovl:  
Geh:  
Ber:  
Bijz: lid gemeenteraad, namens PvdA, voormalige gemeente Vledder, periode 1986-augustus 1990, hij trad tussentijds af en werd opgevolgd door A. Veenstra-de Jonge. Was betrokken bij de her oprichting van de toneelvereniging Kunst naar Kracht te Vledderveen in 1978 en regiseerde het eerste opgevoerde stuk
Opm:  klik op voor opname op oudere leeftijd
Foto:  M. van Nieuwenhoven, Noordwolde
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
*** Foto nr: 1333