Aanvulling persoonsblad mr. Herman Hendrik Adriaan Sluis
 
In het Drents Archief zijn circa 600 akten van notaris H.H.A. Sluis opgeslagen uit de periode 1835-1842. Hij heeft dus beide functies gecombineerd, hij woonde in Nijensleek. Ook had hij een notariaat te Dwingeloo (1842-1851). Hij kreeg namelijk in december 1842 de koninklijke goedkeuring de standplaats van zijn notariaat te verplaatsen naar Dwingeloo. Hij had dispensatie, zoals veel andere burgemeesters in het land, om het notariaat als nevenfunctie uit te oefenen.
 
Retour persoonsblad
**