Persoonsblad

Datum foto:  
Naam:  drs Jan Smilde 
Geb:  
Ovl:  
Geh:  
Ber:  
Bijz:  voorzitter bestuur Maatschappij van Weldadigheid, 1993-2000
Opm:  klik op of
Foto:  foto of afbeelding beschikbaar?, mail dan aan: webmaster@fledderkerspel.nl
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
*** Foto nr: