Persoonsblad

Datum foto:  nb
Naam:  Hendrik Stienstra
Geb:  19-12-1865 Leeuwarden
Ovl:  10-02-1934 Leeuwarden
Geh:  06-01-1891 Ferweradeel A. Hoekstra
Ber:  onderwijzer
Bijz: gaf les aan de tuinbouwschool te Frederiksoord vanaf 01-10-1901 tot 01-05-1924. Voordien was hij schoolhoofd te Sittard. Hij was zeer actief, ook nationaal, in de imkerij, o.a. hoofdbestuurslid van de "Algemene vereniging voor de Bijenteelt"en hoofdredacteur van het verenigingsorgaan.
Opm:  klik op voor foto op jongere leeftijd
Foto:  N.K. Oreel-Bierma, Menaldum
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
*** Foto nr: 3025