Persoonsblad

Datum foto:  2017
Naam:  Minne Wiersma
Geb:  
Ovl:  
Geh:  
Ber:  directeur Maatschappij van Weldadigheid
Bijz:  Functievervulling periode, 01-02-2017 - heden
Opm:  klik op voor de functie van directeur van de M.v.W.
Foto:  B. Jonkers, Assen
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
*** Foto nr: 2860