Straatnamen

Onderstaand item was reeds eerder op de site te zien als onderdeel van een artikel met de titel "straatnamen en hun betekenis". In verband met leesbaarheid en toegankelijkheid is gekozen voor een uitsplitsing..

Brink:
De brink die we nu kennen heeft niet meer de functionaliteit zoals vroeger. Toen was het een centrale opbouw en uitbouw met als functie zich in te stellen op een gezamenlijke verdediging tegen mens, dier en natuur. (1.
 
Beschrijving: In het midden van een dorp of gehucht ligt een ruime plek grond, begroeid met gras en langs de huizen met bomen beplant. Op deze open ruimten of pleinen  werd de gemeenschappelijke jaarmarkten gehouden. (2.
 
De 'Brink' in Vledder werd eerst 'Vreedebrink' genoemd (circa 1838 tot ?) maar in de volksmond wordt gesproken over de 'Grote Brink' (3.
 
(1. Van Kerspel tot Gemeente, Mr J. Linthorst Homan blz. 58.
(2. Van Kerspel tot Gemeente, Mr J. Linthorst Homan blz. 104.
(3. Vledder, L. Lambregts blz. 57.

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm.

Versie: *