Straatnamen

Onderstaand item was reeds eerder op de site te zien als onderdeel van een artikel met de titel "straatnamen en hun betekenis". In verband met leesbaarheid en toegankelijkheid is gekozen voor een uitsplitsing..

Van Helomaweg , Frederiksoord.
De van Helomaweg, gelegen vanaf  Frederiksoord richting Wapserveen.
Hoog Welgeboren Heer N. van Heloma van ’t Heerfeen (uit Heerenveen)  kocht Westerbeecksloot  op 12 april 1760.
In 1766 werd de definitieve koopacte getekend voor de somma van f. 13.300 ,-
De erfgenamen van wijlen Steven van Royen verkochten de gehele Westerbeecksloot.
Waarschijnlijk had Van Heloma belang bij de Westerbeecksloot om de vervening, die in aangrenzend Friesland langs de grens met Drenthe plaatsvond.
Van Heloma heeft vrijwel zeker tussen 1766 en 1774 voor zich zelf een herenhuis laten bouwen  (Huis Westerbeek).
Van Heloma overleed in 1774.
De Van Heloma’s zijn zeer actief geweest in het aanpassen en veranderen van de omgeving van de Westerbeecksloot en Vledder; zo werd de Heerenweg van Steenwijk naar Appelscha rechtdoor getrokken richting de toren van Vledder.
Andere verbindingswegen welke tot stand kwamen waren de wegen van Noordwolde naar Westerbeecksloot en van Westerbeecksloot naar Wapserveen.
 
Bron: Geschiedenis van het Huis Westerbeek te Frederiksoord door Ir C.A. Kloosterhuis
Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm
Versie: *